• We comprehensively support business in the region

    Since 1994, we have been initiating, promoting and supporting all initiatives serving regional development in its broadest sense. We manage the Słupsk Special Economic Zone and the Słupsk Technology Incubator. We invite you to familiarise yourself with our services.

    MOREMOVIE
  • 1

Tax reliefs

Invest wherever you want

Start with us

We support start-ups and innovations

Services for industry

3D Centre

Investment plots

Business premises

Conference and Training Centre

Exhibition area

Audio-visual studio services

Photography studio

Aktualności

Miejska spółka wodno-kanalizacyjna wdrożyła w życie wiele ciekawych i potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju regionu słupskiego projektów. Ich spójną ideą i celem były założenia gospodarki w obiegu zamkniętym w wydaniu komunalnym, w tym odzysk surowców i energii oraz efektywność energetyczna.

W imieniu Spółki z .o.o. "Wodociągi Słupsk" mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dwudniowej konferencji, mającej na celu podsumowanie inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2022, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu 23.06. br. (czwartek) zaprezentowane będą zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” - dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
 
W drugim dniu 24.06. br. (piątek) zaprezentowane będą zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” – dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Jednym z prelegentów konferencji w dniu 24.06. (piątek) będzie Mirosław Kamiński Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który przedstawi prelekcję pt. "Przemysł potrzebuje taniej i zielonej energii".

PARR ma zaszczyt być Partnerem wydarzenia i gospodarzem miejsca - konferencja odbędzie się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, zarządzanym przez PARR.


Słupskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy wsparciu funduszy europejskich wdrażało w życie wiele ciekawych i potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju regionu słupskiego projektów. Ich spójną ideą i celem były założenia gospodarki w obiegu zamkniętym w wydaniu komunalnym, w tym odzysk surowców i energii oraz efektywność energetyczna.
 
Nadchodzi czas zakończenia fazy realizacyjnej i pierwszej konfrontacji postawionych celów z rzeczywistością. Zależy nam bardzo, aby w Państwa obecności i kluczowych instytucji, partnerów, wykonawców, naukowców i samorządowców oraz przedstawicieli lokalnego biznesu i organizacji społecznych zaprezentować i wypromować uzyskane efekty i potencjały.
Zdobyte doświadczenia mogą być wskazówką dla innych koordynatorów i beneficjentów, samorządów i przedsiębiorstw.

Oba projekty są ze sobą połączone merytorycznie. Od kilku lat w ramach inicjatyw Słupskiego Klastra Bioenergetycznego budujemy w Słupsku społeczność energetyczną OZE, m.in. zdefiniowaną w RED II. Wykorzystujemy potencjały energetyczne infrastruktury komunalnej oraz lokalnych źródeł OZE. Przygotowujemy się do nowych wyzwań i chcemy dalej korzystać ze środków planu odbudowy dla Europy. Spotkanie w Słupsku będzie okazją do zaprezentowania naszej ścieżki dojścia do priorytetów rozwojowych uwzględnionych praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych UE. W załączeniu przesyłamy projekt agendy z propozycją wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Wdrażającej.
Naprawdę warto odwiedzić ten piękny i czysty region UE.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


REJESTRACJA

Rejestracji uczestnictwa można dokonać w terminie do dnia 10.06.2022r. za pośrednictwem - formularza rejestracyjnego.


 do pobrania: