• We comprehensively support business in the region

    Since 1994, we have been initiating, promoting and supporting all initiatives serving regional development in its broadest sense. We manage the Słupsk Special Economic Zone and the Słupsk Technology Incubator. We invite you to familiarise yourself with our services.

    MOREMOVIE
  • 1

Tax reliefs

Invest wherever you want

Start with us

We support start-ups and innovations

Services for industry

3D Centre

Investment plots

Business premises

Conference and Training Centre

Exhibition area

Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców z powiatu złotowskiego na „Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odbędzie się dnia 18.03 o godzinie 11:00 w Złotowskim Domu Kultury.

Celem spotkania jest promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu złotowskiego. Podczas występów wymienimy doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, podnoszenia kompetencji przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozwój działalności, popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zostaną zaprezentowane oferty instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz w jaki sposób wygląda legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.

 

Powiatowy Dzień PrzedsiębiorczościAgenda spotkania:

11:00 – Otwarcie wydarzenia

11:10 – Wystąpienie Wiceministra Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka

11:15 – Polska Strefa Inwestycji – ulgi podatkowe impulsem rozwojowym lokalnej gospodarki | Bartosz Świtała – Kierownik ds. promocji i obrotu nieruchomościami Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej SSSE

11:30 – Możliwości wsparcia przedsiębiorców przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Katarzyna Dworska – Dyrektor Rozwoju Regionu Region Wielkopolski BGK

11:45 – Oferta finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A – wsparcie przedsiębiorców | Andrzej Rosiek – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A.

12:00 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Twój partner w biznesie | Maciej Fliger – Dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

12:15 – Wsparcie pracodawców i przedsiębiorców | Lucyna Janiak – Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

12:25 – Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców | Anna Gwizdała – Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie

12:40 – Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw | Panel dyskusyjny z udziałem Wiceministra MRiT, Starosty Złotowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego, Burmistrza Złotowa, Prezesa Zarządu PARR S.A. zarządzającej SSSE, Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA S.A. oraz Rektora Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

13:20 – Czas na pytania

13:35 – Wręczenie odznak honorowych „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”

13:45 – Zakończenie


Zgłoszenie udziału do 16 marca br. - zapisy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizator wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Złotowie

Wsparcie merytoryczne: Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorska Agnecja Rozwoju Regionalnego, zarządzająca Słupską Specjalną Stefą Ekomiczną, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego

Instytucje wspierające: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie, Urząd Miasta w Złotowie

Patronat medialny: Telewizja Asta Sp. z o.o.