Przedmiot działalnościBIP

 

Przedmiot przeważającej działalności

  • 68, 20, Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot pozostałej działalności

  • 38, , , - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
  • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  • 70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  • 74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
  • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
  • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
  • 85, , , EDUKACJA
  • 87, , , POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
  • 88, , , POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA