Sprawozdanie finansoweBIP

Aktualne informacje finansowe dotyczące Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: link do strony

Zdjęcie symbolizujące przeglądanie wyników finansowych - wykresy