Status prawnyBIP

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą główną przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk, jest wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052733

 

Kapitał zakładowy: 30 883 800,00 zł wpłacony w całości.

Podpisywanie dokumentu