Struktura własnościowaBIP

Głównymi akcjonariuszami pod względem udziału w kapitale zakładowym są:

  • Miasto Słupsk - 33,69%
  • Samorząd Województwa Pomorskiego - 35,98%
  • Skarb Państwa - 19,55%
  • Miasto Koszalin - 7,53%
  • Gmina Słupsk - 3,14%
  • Pozostali - 0,11%

Kapitał zakładowy PARR S.A. według stanu na dzień 01.09.2022r. wynosi:

30.883.800,00 zł

 
diagram kołowy struktury własności PARR