Słupska Specjalna Strefa EkonomicznaPolska Strefa Inwestycji

Logotyp Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Logotyp Polskiej Strefy Inwestycji
 
 

PARR S.A. od 1997 roku jest zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

W Polsce jest 14 specjalnych stref ekonomicznych, które działają na wyznaczonym obszarze kraju. Strefa to narzędzie, które zapewnia korzystne możliwości i szanse na dynamiczny rozwój przedsiębiorców i regionu. W ramach dotychczasowych przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych w Słupskiej SSE przedsiębiorcy zrealizowali blisko 160 projektów inwestycyjnych o wartości przeszło 2,2 mld zł i zatrudnieniu 6000 osób.

Podstrefa Redzikowo Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z lotu ptaka

Obecnie firmy realizując nową inwestycję mogą ubiegać się o ulgi w podatku dochodowym w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, na okres od 10 do 15 lat. Na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.) zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto, z poziomu gminy, przedsiębiorcy mogą otrzymać ulgi w podatku od nieruchomości.

 

Obszarem działania Słupskiej SSE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29.08.2018r. Dz.U. poz. 1698  jest 16 powiatów Pomorza Środkowego w województwach: pomorskim (5 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki), zachodniopomorskim (8 powiatów ziemskich i 1 powiat grodzki) oraz wielkopolskim (1 powiat ziemski). (tutaj mapa z obszarem działania SSSE) 

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji i w myśl hasła "cała Polska jedna specjalną strefą ekonomiczną", firmy mogą uzyskać ulgi podatkowe wszędzie tam, gdzie można prowadzić działalność gospodarczą, również na własnej działce. Ulga podatkowa przyznawana jest na okres od 10 do 12 lat.

W obszarze Strefy funkcjonuje także 18 podstref SSSE o łącznej powierzchni: 910 ha, położonych na terenach miast: Słupsk, Ustka, Koszalin, Szczecinek, Lębork, Darłowo i Wałcz oraz gmin: Słupsk, Debrzno, Polanów, Karlino, Tychowo, Czarne, Kalisz Pomorski i Biesiekierz. Do dyspozycji inwestorów pozostaje jeszcze ok. 520 ha (tutaj aktualna oferta)
Realizując nową inwestycję na terenie ww. Podstref, przedsiębiorcy w ramach nowej inwestycji mogą otrzymać ulgi podakowe przez najdłuższy możliwy okres, tj. 15 lat.

Wsparcie przyznawane jest dla nowych inwestycji z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do skorzystania ze zwolnień w PIT lub CIT, liczonych od dochodu uzyskanego z działalności określonej w tej decyzji. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych ofertą inwestycyjną i uzyskaniem decyzji o wsparciu do kontaktu z naszym zespołem, w celu zweryfikowania planowanego projektu inwestycyjnego czy kwalifikuje się do uzyskania wsparcia.

Podstrefa Słupsk -Włynkówko SSSE
Podstrefa Słupsk -Włynkówko SSSE
Teren Inwestycyjny Płaszewko
Teren Inwestycyjny Płaszewko
Podstrefa Redzikowo SSSE – MOP
Podstrefa Redzikowo SSSE – MOP