Home Usługi
Usługi PARR S.A.

Usługi dla przedsiębiorców:

  1. Pomagamy w procesie pozyskiwania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  2. Udzielamy informacji na temat dostępnych funduszy UE oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Szkolimy w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy UE na inwestycje i usługi doradcze, a także w zakresie innych tematów, zależnie od zgłaszanego zapotrzebowania.
  4. Inicjujemy oraz uczestniczymy w projektach regionalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

 

Usługi dla samorządów:

  1. Udzielamy informacji na temat dostępnych funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania.
  2. Pomagamy w procesie pozyskiwania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł.
  4. Zarządzamy projektami zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy, aż do ich ostatecznego rozliczenia.
  5. Szkolimy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych UE, zarządzania projektami oraz w zakresie innych tematów, zależnie od zgłaszanego zapotrzebowania.
  6. Inicjujemy oraz uczestniczymy w projektach na rzecz rozwoju regionalnego aktywizujących przedsiębiorczość oraz zmierzających do podniesienia standardu życia mieszkańców Pomorza Środkowego.