Home Szkolenia bieżące Szkolenie "Aktualna problematyka zamówień publicznych" 19.10.2018 Gdynia
Szkolenie "Aktualna problematyka zamówień publicznych" 19.10.2018 Gdynia

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na szkolenie:

Aktualna problematyka zamówień publicznych (ochrona danych osobowych/ elektronizacja zamówień/ fakturowanie elektroniczne, etc.)

Data i miejsce szkolenia: 19.10.2018 godz. 10:00-15:00 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek II sala lazurowa

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych (przygotowania po stronie zamawiającego/ nowe obowiązki w procedurze, etc.). Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia między innymi szczegółową analizę zmian obowiązujących zamawiających i wykonawców od dnia 18.04.2018 r.- w zakresie JEDZ, a także 18.10.2018 r.- jako docelowe wdrożenie kompleksowych procedur elektronizacji (dla zamówień powyżej progów unijnych) z przykładowymi zapisami, które muszą się znaleźć w dokumentacji przetargowej oraz ich właściwą interpretacją podczas praktycznego zastosowania. Omówiona zostanie regulacja prawna przesuwająca w czasie obowiązek prowadzenia elektronicznych postępowań, dla zamawiających innych niż centralny zamawiający, o wartości poniżej progów unijnych z dnia 18.10.2018 r. na dzień 01.01.2020 r.*.

Podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, która na podstawie Rozporządzenia RODO jak również regulacji polskiego ustawodawstwa zaczęła obowiązywać zamawiających i wykonawców od dnia 25.05.2018 r. Co więcej, poruszony będzie temat fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, którego źródło wynika z przepisów unijnych, tj. Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Nie zabraknie podkreślenia innych ważnych elementów w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak np. prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka ewentualnych naruszeń ustawowych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Forma szkolenia: Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO oraz sądów powszechnych.Omawiane zagadnienia zostaną przekazane na przykładzie istniejących w jednostkach sektora finansów publicznych rozwiązań prawnych. Nie zabraknie również analizy prawnej występujących w doktrynie różnych interpretacji dotyczących aktualnych problemów w zamówieniach publicznych- celem kompleksowego zrozumienia poruszanego zagadnienia. Charakter prowadzonego szkolenia gwarantuje uczestnikowi możliwość swobodnego zadawania pytań stosownie do omawianego zagadnienia, dzięki czemu prowadzi do wzajemnej dyskusji wśród uczestników co niewątpliwie sprzyja także przyswajaniu przekazywanej przez trenera specjalistycznej wiedzy.

Prowadzący: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

lewandowski 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 270 PLN netto + 23% VAT

Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres siedziby PARR.S.A w Słupsku.

Cena obejmuje: poczęstunek, oraz zaświadczenie.

do pobrania: