Home Szkolenia bieżące Szkolenie "Prawo pracy zmiany po 01.01.2019"
Szkolenie "Prawo pracy zmiany po 01.01.2019"
Pomorska Agencja Rzowoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie w Słupsku:
"Prawo pracy zmiany po 01.01.2019r"
Data i miejsce szkolenia: 28.06.2019 w godz. 10:00-15:00
Koszt szkolenia: 280 zł + 23% VAT
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️601730271
Program szkolenia:
- Stosunek pracy – cechy
- Umowy o pracę – aktualny katalog, terminy, treść
- Informacja dodatkowa do umowy o pracę - wymogi
- Dokumentacja pracownicza – wymogi, najczęściej popełniane błędy
- Limity umów i skutki ich przekroczenia, dopuszczalne odstępstwa
- Tryby rozwiązania stosunku pracy
- Długość okresu wypowiedzenia – zasady, przykłady naliczeń
- Przyczyny wypowiedzenia – orzecznictwo
- Zwolnienie na poszukiwanie pracy, zwolnienie ze świadczenia pracy
- Wypowiedzenia zmieniające, porozumienie zmieniające
- Czasowe powierzenie innej pracy
- Rozwiązanie umów bez wypowiedzenia z winy pracownika
- Rozwiązanie umów bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
- Rozwiązanie umów bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
- Wygaśnięcie umowy o pracę
- Odprawa pośmiertna
- Najnowsze zmiany w zakresie wynagradzania
- Składniki wliczane/niewliczane do minimalnego wynagrodzenia
- Ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia – limity
- Świadczenia w okresie niezdolności do pracy, usprawiedliwianie nieobecności w pracy
- Świadectwo pracy po zmianach – zasady sporządzania, terminy
- Regulamin pracy i wynagradzania
- Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
- Normy czasu pracy
- Praca w godzinach nadliczbowych
- Praca w dniu wolnym, w niedziele i święta
- Praca w porze nocnej
- Ewidencja czasu pracy
- Urlopy – zasady udzielania, wymiary
- Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy
- Urlop osób niepełnosprawnych
- Zwolnienia okolicznościowe
- Podstawowe zagadnienia związane z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim
- Pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem
- Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 
Serdecznie zapraszamy.
do pobrania: