Home Aktualności Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska
czwartek, 26 września 2019 07:52

Informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska.

Konsultacje będą trwały od 23 września do 13 października 2019r. i mają zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Słupska, które odbędzie się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6 w dniu: 3 października o godz. 13:00-15:30,
2) możliwości wymiany opinii w zakresie dokumentacji do konsultacji dostępnej w formie
papierowej przedłożonej w Wydziale Współpracy i Promocji pl. Zwycięstwa 1, p. 209 w Urzędzie Miejskim w Słupsku – oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku i na stronie www.slupsk.pl,
3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie
Miejskim w Słupsku – Wydziale Współpracy i Promocji lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: wip@um.slupsk.pl w terminie 13 października 2019 r.

zarządzenie Nr 829-19: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/

zmiana do zarządzenia Nr 822-19:http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/31783.html

Zachęcamy do konsultacji.

do pobrania: