Home Przetargi i Oferty Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Rada Nadzorcza Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.

Do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. wybrano firmę POL-TAX 2 sp. z.o.o ul. Bora komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa.