Home Szkolenia Szkolenia zrealizowane Szkolenie "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych"
Szkolenie "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przeprowadziła szkolenie pn.: "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych uwzględniając wymagania znowelizowanej ustawy o SIO"

Szkolenie miało na celu przygotowanie do przetwarzania danych osobowych przez szkoły oraz placówki oświatowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej UODO).

Szkolenie skierowane było do dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników administracyjnych, pracowników urzędów gmin, którzy nadzorują działalność szkół i placówek oświatowych.

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzieli się przede wszystkim, w jaki sposób wypełniać wymagania UODO. Trener w sposób przystępny omówi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, uczniów i rodziców, a także zwróci szczególną uwagę na metodykę wyboru e-dziennika dla szkoły a także wskaże, w jaki sposób sporządzić właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prowadzący: Trener z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych.

Każdy Uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 13.12.2012r. w godz. 9.00-15.00.

Miejsce szkolenia: Słupsk, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.