Home
Informacja po-rekrutacyjna projektu "Moja firma - Mój sukces"
logo_KapitalLudzki_193x76 logoUE_UEEFS_206x76

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach od 3.12.2012 do 5.12.2012 wyśle do wszystkich osób uczestniczących w rozmowach rekrutacyjnych do projektu „Moja firma - mój sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą ”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 pisma z przyznaną punktacją wraz z uzasadnieniem. Lista rankingowa uczestników projektu została umieszczona w dniu 30.11.2012 r. na stronach internetowych: www.parr.slupsk.pl oraz www.perlowainwestycja.pl.

Informujemy, że na rozmowy rekrutacyjne w ramach w/w projektu  zostało zaproszonych 307 osób. Do projektu zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników mogło zostać przyjętych tylko 50 osób, w tym: 21 kobiet i 29 mężczyzn, w tym 25 osób w wieku 50 +, oraz 15 osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym nie ma możliwości przyjęcia do projektu większej ilości osób.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu z przyczyn formalnych lub oceny merytorycznej mogą ubiegać się o udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, które przeznaczone są dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą i w których rekrutacja jeszcze trwa lub dopiero się rozpocznie (załącznik do niniejszej informacji).

Poniżej przedstawiamy listę instytucji, do których mogą się Państwo zgłaszać:

  1. Urząd Miejski Słupsk – „Własna firma po 50 roku życia”
  2. ENBIT Grzegorz Szwarc, Słupsk – „Śladami Steva Jobsa”
  3. Akademia Pomorska, Słupsk – „Młodzi w biznesie”
  4. Gmina Kępice, Kępice – „Biznes dla młodych”
  5. Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku – „Moja firma – mój biznes”
  6. Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Debrzno - „Osiągniemy sukces!”
  7. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. , Gdańsk – „Chojnicki Pomysł na Biznes”

Do pobrania: