Home
Wzory biznesplanu - korekta do analizy finansowej
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

 UWAGA!! – korekta do analizy finansowej (cześć E-2 Biznesplanu) – rachunek zysków i strat – prognoza na rok 2013

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wzór biznesplanu (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Moja firma - mój sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą") w dwóch wersjach:
- wydruk kolorowy,
- wydruk czarno-biały.

Do wyżej wymienionych wersji została wprowadzona korekta w części E-2 Biznesplanu: Analiza finansowa – rachunek zysków i strat – PROGNOZA NA ROK 2013, polegająca na ujęciu w prognozie na rok 2013 miesiąca kwiecień (było tylko od miesiąca maj).

Proszę o uwzględnienie powyższego w swoich biznesplanach

 

Do pobrania: