Home
Wstępna lista rankingowa o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę rankingową uzyskanej punktacji wraz z numerem wniosku oraz sposobem rozpatrzenia (pozytywnie lub negatywnie) wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej projektu "Moja firma – mój sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą".

Zawiadamiamy, że liczba punktów uzyskana w wyniku oceny merytorycznej nie jest adekwatna do wysokości przyznanej kwoty dotacji. Jest to spowodowane wnioskowaniem Uczestników projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w różnych wysokościach.

Wysokość przyznanej dotacji oraz uzasadnienie Komisji Oceny Wniosków otrzymają Państwo listownie, w ciągu najbliższych kilku dni, na podany adres korespondencyjny.
Jednocześnie informujemy, że Zespół projektu „Moja firma - mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” nie udziela żadnych informacji na temat przyznanej kwoty telefonicznie.

Zgodnie z § 5 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moja firma - mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” „Uczestnik projektu ma prawo odwołać się od negatywnej decyzji KOW dotyczącej nie przyznania jednorazowej dotacji finansowej w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania decyzji. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.”

Ostateczna lista rankingowa wraz z kwotą przyznanej dotacji ukaże się w siedzibie i na stronie internetowej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie (www.parr.slupsk.pl oraz www.perlowainwestycja.pl) 22 marca 2013r.

Wstępna lista rankingowa:

Lp. Indywidualny numer Uczestnika projektu (Numer wniosku) Sposób rozpatrzenia wniosku (pozytywnie/ negatywnie) średnia z ocen członków Komisji Oceny Wniosków
1 302/2012/MF pozytywnie 97,0
2 80/2012/MF pozytywnie 97,0
3 251/2012/MF pozytywnie 96,0
4 178/2012/MF pozytywnie 94,0
5 195/2012/MF pozytywnie 93,5
6 143/2012/MF pozytywnie 91,5
7 160/2012/MF pozytywnie 91,5
8 267/2012/MF pozytywnie 91,5
9 219/2012/MF pozytywnie 91,0
10 296/2012/MF pozytywnie 88,5
11 58/2012/MF pozytywnie 88,5
12 223/2012/MF pozytywnie 88,0
13 27/2012/MF pozytywnie 88,0
14 20/2012//MF pozytywnie 87,5
15 291/2012/MF pozytywnie 86,5
16 170/2012/MF pozytywnie 86,0
17 32/2012/MF pozytywnie 86,0
18 234/2012/MF pozytywnie 85,5
19 151/2012/MF pozytywnie 85,5
20 102/2012/MF pozytywnie 85,0
21 152/2012/MF pozytywnie 85,0
22 186/2012/MF pozytywnie 85,0
23 43/2012/MF pozytywnie 84,5
24 269/2012/MF pozytywnie 82,0
25 131/2012/MF pozytywnie 82,0
26 70/2012/MF pozytywnie 80,5
27 179/2012/MF pozytywnie 80,5
28 303/2012/MF pozytywnie 80,5
29 123/2012/MF pozytywnie 79,5
30 190/2012/MF pozytywnie 78,5
31 244/2012/MF pozytywnie 78,0
32 8/2012/MF pozytywnie 77,5
33 299/2012/MF pozytywnie 77,5
34 177/2012/MF pozytywnie 77,0
35 210/2012/MF pozytywnie 76,5
36 132/2012/MF pozytywnie 76,5
37 120/2012/MF pozytywnie 76,0
38 154/2012/MF pozytywnie 73,5
39 270/2012/MF pozytywnie 73,0
40 48/2012/MF pozytywnie 73,0
41 114/2012/MF pozytywnie 72,5
42 78/2012/MF pozytywnie 70,5
43 272/2012/MF pozytywnie 70,5
44 271/2012/MF pozytywnie 70,0
45 17/2012/MF pozytywnie 69,0
46 158/2012/MF pozytywnie 69,0
47 247/2012/MF pozytywnie 68,5
48 255/2012/MF pozytywnie 68,5
49 225/2012/MF pozytywnie 68,5
50 259/2012/MF pozytywnie 68,0