Home
Informacja

Szanowni Państwo,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje, że na spotkaniu w dniu 06.03.2013 r. w Gdańsku z Zespołem projektowym projektu „Moja firma – mój sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako Instytucja Pośrednicząca, przedstawił swoje stanowisko dotyczące przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ww. stanowiskiem, Komisje Oceny Wniosków mają prawo nie przyznać dofinansowania, jeśli działalność nie rokuje szans utrzymania się na rynku. Ponadto, w przypadku osób, które nie otworzą działalności z powodu przyznania im mniejszej kwoty dofinansowania niż przez nich wnioskowana, PARR S.A ogłosi ponowną rekrutację do projektu.