Home
Ostateczna lista rankingowa
logo KapitalLudzki 193x76 logoUE UEEFS 206x76

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia ostateczną listę rankingową wraz z punktacją oraz przyznaną kwotą jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestnikom projektu "Moja firma – mój sukces - kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Lp. Indywidualny numer Uczestnika projektu (Numer wniosku) Średnia z ocen Kwota dofinansowania
1 302/2012/MF 97,0                          40 000,00 zł
2 80/2012/MF 97,0                          34 863,29 zł
3 251/2012/MF 96,0                          40 000,00 zł
4 178/2012/MF 94,0                          34 970,00 zł
5 195/2012/MF 93,5                          40 000,00 zł
6 143/2012/MF 91,5                          40 000,00 zł
7 267/2012/MF 91,5                          39 437,00 zł
8 160/2012/MF 91,5                          37 500,00 zł
9 219/2012/MF 91,0                          40 000,00 zł
10 296/2012/MF 88,5                          37 684,00 zł
11 58/2012/MF 88,5                          30 000,00 zł
12 223/2012/MF 88,0                          40 000,00 zł
13 27/2012/MF 88,0                          40 000,00 zł
14 20/2012//MF 87,5                          40 000,00 zł
15 291/2012/MF 86,5                          40 000,00 zł
16 32/2012/MF 86,0                          40 000,00 zł
17 170/2012/MF 86,0                          39 800,00 zł
18 151/2012/MF 85,5                          39 930,34 zł
19 234/2012/MF 85,5                          37 000,00 zł
20 102/2012/MF 85,0                          39 899,00 zł
21 186/2012/MF 85,0                          40 000,00 zł
22 152/2012/MF 85,0                          34 954,15 zł
23 43/2012/MF 84,5                          37 611,00 zł
24 269/2012/MF 82,0                          35 000,00 zł
25 131/2012/MF 82,0                          31 351,00 zł
26 179/2012/MF 80,5                          35 000,00 zł
27 303/2012/MF 80,5                          35 000,00 zł
28 70/2012/MF 80,5                          35 000,00 zł
29 123/2012/MF 79,5                          35 000,00 zł
30 190/2012/MF 78,5                          35 000,00 zł
31 244/2012/MF 78,0                          30 000,00 zł
32 299/2012/MF 77,5                          30 000,00 zł
33 8/2012/MF 77,5                          30 000,00 zł
34 177/2012/MF 77,0                          30 000,00 zł
35 210/2012/MF 76,5                          30 000,00 zł
36 132/2012/MF 76,5                          30 000,00 zł
37 120/2012/MF 76,0                          30 000,00 zł
38 154/2012/MF 73,5                          30 000,00 zł
39 48/2012/MF 73,0                          30 000,00 zł
40 270/2012/MF 73,0                          30 000,00 zł
41 114/2012/MF 72,5                          25 000,00 zł
42 78/2012/MF 70,5                          25 000,00 zł
43 272/2012/MF 70,5                          25 000,00 zł
44 271/2012/MF 70,0                          25 000,00 zł
45 17/2012/MF 69,0                          25 000,00 zł
46 158/2012/MF 69,0                          25 000,00 zł
47 247/2012/MF 68,5                          25 000,00 zł
48 255/2012/MF 68,5                          25 000,00 zł
49 225/2012/MF 68,5                          25 000,00 zł
50 259/2012/MF 68,0                          25 000,00 zł