Home Szkolenia Szkolenia zrealizowane Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy PARR S.A.
Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy PARR S.A.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na serię szkoleń związanych z Ekonomia Społeczną:

 1. Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia i fundacji”.
 2. Szkolenie „Marketing społeczny, czyli jak skutecznie budować markę Podmiotów Ekonomii Społecznej i ich produktów”
 3. Szkolenie „Trudny klient społeczny – skuteczna komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej”
 4. Szkolenie „Budowanie i zarządzanie zespołem”
 5. Szkolenie „Lider ekonomii społecznej - zmień swoje otoczenie”
 6. Szkolenie „Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej - katalog sprawdzonych i nowych źródeł, przykłady”
 7. Szkolenie „Ekonomia Społeczna perspektywą na biznes-tworzenie przedsiębiorstw społecznych”
 8. Szkolenie pn: „Zasady prowadzenie działalności gospodarczej w stowarzyszeniach i fundacjach”

 

 

Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie stowarzyszenia i fundacji”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób fizycznych*, lokalnych liderów, osób pracujących i bezrobotnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zakładaniem i prowadzeniem stowarzyszeń lub fundacji, zamieszkujących na terenie powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego i miasta Słupsk.

Szkolenie ma na celu przedstawić możliwości oraz perspektywy jakie daje założenie i prowadzenie stowarzyszenia lub fundacji. Pozwoli na zdobycie wiedzy na temat aspektów prawnych zakładania i prowadzenia tego typu podmiotów ekonomii społecznej.

*szkolenie nie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk 18.07.2013r; 29.07.2013r,
 • Kościerzyna 19.07.2013r,
 • Chojnice 19.07.2013r,
 • Bytów 23.07.2013r,
 • Człuchów 23.07.2013r,
 • Lębork 24.07.2013r.

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 7 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie „Marketing społeczny, czyli jak skutecznie budować markę Podmiotów Ekonomii Społecznej i ich produktów”

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, istniejących spółdzielni socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej, których celem jest budowanie własnej strategii marketingowej lub strategii marki. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu marketingu podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie rozpoznawać i zaspokajać potrzeby klientów w sposób przynoszący korzyści zarówno organizacji, jak i jej klientowi.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk: 26.07.2013r,
 • Chojnice: 22.07.2013r,
 • Lębork: 25.07.2013r.

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 3 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie „Trudny klient społeczny – skuteczna komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej”

Trudny klient społeczny - szkolenie jest adresowane do osób fizycznych* bezrobotnych, pracujących, studiujących, osób zajmujących się pracą z rodziną i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego, chojnickiego, słupskiego i miasta Słupsk. Celem szkolenia jest pokazanie wszystkim zainteresowanym tajników komunikowania się z klientem trudnym narzędzi oraz technik niezbędnych do lepszego zrozumienia klienta i tworzenia planu pracy z klientem trudnym spotykanym w pracy socjalnej.

*szkolenie nie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk: 19.07.2013r,
 • Bytów: 22.07.2013r,
 • Człuchów: 24.07.2013r.


Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 3 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie „Budowanie i zarządzanie zespołem”

Budowanie i zarządzanie zespołem - szkolenie dedykowane jest do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit i pozostałych podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego, chojnickiego, słupskiego i miasta Słupsk. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy
i umiejętności do skutecznego budowania zespołu oraz tworzenia płaszczyzn współpracy, a także rozwijania potencjału podmiotów ekonomii społecznej.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk: 23.07.2013r,
 • Bytów: 30.07.2013r,
 • Człuchów: 18.07.2013r.


Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 3 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie „Lider ekonomii społecznej - zmień swoje otoczenie”

 

Lider ekonomii społecznej - zmień swoje otoczenie. Szkolenie jest adresowane do osób fizycznych* bezrobotnych, pracujących, studiujących na terenie powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego, chojnickiego, słupskiego i miasta Słupsk. Szkolenie pozwoli zdobyć nowe umiejętności liderskie dowiedzieć się w jaki sposób można diagnozować środowisko i przyczynić się do rozwoju społeczności lokalnej.

*szkolenie nie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Kościerzyna 29.07.2013r,
 • Człuchów 17.07.2013r,
 • Lębork 29.07.2013r.

 

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 3 grup 12 osobowych)

 

 

Szkolenie „Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej - katalog sprawdzonych i nowych źródeł, przykłady”

Finansowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej - katalog sprawdzonych i nowych źródeł, przykłady. Adresatami szkolenia są organizacje pozarządowe,  spółdzielnie socjalne i pozostałe podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność na terenie powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego, chojnickiego, słupskiego i miasta Słupsk.

Szkolenie ma na celu wskazać mechanizmy tworzenia przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej oraz możliwości dostępu do kapitału i środków  zapewniających rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk: 25.07.2013r,
 • Lębork: 26.07.2013r,
 • Kościerzyna: 18.07.2013r.
 • Chojnice: 30.07.2013r.

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 4 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie „Ekonomia Społeczna perspektywą na biznes-tworzenie przedsiębiorstw społecznych”

Ekonomia Społeczna perspektywą na biznes-tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Szkolenie jest adresowane do osób fizycznych* bezrobotnych, pracujących, studiujących na terenie powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego, chojnickiego, słupskiego i miasta Słupsk. Szkolenie wskaże koncepcję kształtowania i tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz pomoże w zrozumieniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej na otwartym rynku.

*szkolenie nie jest przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk 24.07.2013r,
 • Bytów 25.07.2013r,
 • Człuchów 26.07.2013r,
 • Lębork 18.07.2013r.

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 4 grup 12 osobowych)

 

Szkolenie pn: „Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w stowarzyszeniach i fundacjach”

Szkolenie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej działających lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie powiatów: słupskiego, chojnickiego, człuchowskiego, lęborskiego, bytowskiego i miasta Słupsk. Celem szkolenia jest przedstawienie wymogów formalnych oraz norm regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą.


Terminy i miejsca realizacji szkoleń:

 • Słupsk: 30.07.2013r,
 • Chojnice: 17.07.2013r.

Łączna ilość godzin szkolenia:
8 godzin szkoleniowych (8h szkoleniowych dla 3 grup 12 osobowych)