Home Działy
Działy PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 maja 2009 11:30

W strukturze Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego funkcjonują działy:

 • Dział Obsługi Inwestora, więcej na stronie: http://sse.slupsk.pl 
 • Dział Rozwoju Regionalnego
 • Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów
 • Słupski Inkubator Technologiczny: http://sit.slupsk.pl

 

Dział Rozwoju Regionalnego

Dział Rozwoju Regionalnego podejmuje działania na rzecz rozwoju Pomorza Środkowego. Świadczymy usługi informacyjne, organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje oraz pozyskujemy środki na realizację projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości, promocji regionu i rozwoju zasobów ludzkich.

Ponadto oferujemy następujące usługi: 

 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy, organizacje pozarządowe, rolników i inne podmioty. 
 • Zarządzanie realizacją projektu 
 • Opracowywanie biznes planów przedsięwzięć
 • Opracowania studiów wykonalności inwestycji
 • Opracowania strategii rozwoju i planów rozwoju lokalnego 
 • Opracowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych 
 • Opracowania wniosków kredytowych 
 • Przekazywania drogą elektroniczną aktualnych informacji o konkursach i dotacjach 

Zapraszamy przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane instytucje do skorzystania z naszej oferty.

 

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2016 08:09