Home Przetargi/Oferty zakończone
Przetargi zakończone
Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 września 2018 13:52

Przedmiot zapytania ofertowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Starzyńskiego 1/2a w Słupsku zostaje bez rozstrzygnięcia z powodu uzyskania zbyt niskiej ceny za oferowaną nieruchomość.

Uzasadnienie

W terminie przewidzianym w zapytaniu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta ze zbyt niską ceną. Mając na względzie powyższe okoliczności, Zamawiający niniejsze zapytanie ofertowe pozostawia bez rozstrzygnięcia.

 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej dla PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 września 2018 07:51

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Zakup energii elektrycznej dla nieruchomości PARR S.A. w Słupsku od dnia zakończenia przebudowy budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża (przewidywany termin 01.10.2018r) do 31 grudnia 2019r"

Po spełnieniu kryteriów formalnych oraz decydujących o wyborze kryterium ceny wygrała oferta:

Energia Polska Sp. z o o
Al. Kasztanowa 5
53-125 Wrocław

 
Przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 sierpnia 2018 13:17

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A."

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek 3D, dronów, oprogramowania do inżynierii odwrotnej, specjalistycznego sprzętu komputerowego, w tym związanego z systemem fotogrametrycznym, oraz sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
 3. Wzór umowy
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik 1 - Wzór formularza oferty
 6. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy dla Części 1 - nieaktualne
 7. Załącznik 2.2 - Formularz cenowy dla Części 2 - nieaktualne
 8. Załącznik 2.3 - Formularz cenowy dla Części 3 - nieaktualne
 9. Załącznik 2.4 - Formularz cenowy dla Części 4 - nieaktualne
 10. Załącznik 2.5 - Formularz cenowy dla Części 5 - nieaktualne
 11. Załącznik 2.6 - Formularz cenowy dla Części 6 - nieaktualne
 12. Załącznik 2.7 - Formularz cenowy dla Części 7 - nieaktualne
 13. Załącznik 3 - Wzór protokołu odbioru
 14. Plik JEDZ (Jednolity Eropejski Dokument Zamówienia)

Zmiany 04.10.2018r.:

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w zakresie:

 • zmiany nr konta do wpłacania wadium
 • zmiany formularzy cenowych
 • przedłużenia terminu składania ofert.

Do pobrania:

 1. Informacja z dnia 04.10.2018r. o zmianach w SIWZ - szczegóły zmian
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy dla Części 1 - poprawiony
 4. Załącznik 2.2 - Formularz cenowy dla Części 2 - poprawiony
 5. Załącznik 2.3 - Formularz cenowy dla Części 3 - poprawiony
 6. Załącznik 2.4 - Formularz cenowy dla Części 4 - poprawiony
 7. Załącznik 2.5 - Formularz cenowy dla Części 5 - poprawiony
 8. Załącznik 2.6 - Formularz cenowy dla Części 6 - poprawiony
 9. Załącznik 2.7 - Formularz cenowy dla Części 7 - poprawiony

 

Zmiany: 22.10.2018

Wyniki otwarcia ofert w przetargu nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A."

Do pobrania:

 1. Protokół z informacją z otwarcia ofert
 2. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2018 13:18
 
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 sierpnia 2018 12:31

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert, w których przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla nieruchomości PARR S.A. w Słupsku od dnia zakończenia przebudowy budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża (przewidywany termin 01.10.2018r) do 31 grudnia 2019r.

Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm.

Odbiorca energii:

 1. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża A,
 2. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża B,
 3. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża C.

Informacja dodatkowa:

Na przebudowywanym budynku poszpitalnym oznaczonym jako "C" wykonano instalację PV o mocy około 18 kWp on-grid.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że wyłącznie jeden podmiot będzie obsługiwał go w zakresie bilansowania handlowego zarówno na kierunku poboru (potrzeb własnych), jak i wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - pełna treść
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Pytania i Odpowiedzi - 16,17.08.2018
 5. Pytania i Odpowiedzi - 20.08.2018
 6. Pytania i Odpowiedzi - 28.08.2018
Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 08:41
 
Zaproszenie do składania ofert na nabycie lokalu mieszkalnego
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:06

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 zaprasza do składania ofert na nabycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Starzyńskiego 1/2a w Słupsku.

Lokal mieszkalny położony na wysokim parterze budynku mieszkalno – usługowo - handlowego przy ulicy Starzyńskiego 1/2a, o pow. 72,78m2 wraz z udziałem w pomieszczeniu komunikacji o powierzchni 11,39 m2 (powierzchnia odpowiadająca udziałowi wynosi 3,80 m2) oraz udziałem 648/10000 w własności części wspólnych budynku i w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 492/1 o pow. 373m2, KW SL1S/00114375/0.

Nieruchomość położona przy ul. Starzyńskiego 1/2a, znajduje się na terenie, na którym obowiązuje MPZP „Tuwima".

Do pobrania:

 1. Oferta - pełny tekst
 2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 - rzut lokalu
Poprawiony: poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:10
 
Zapytanie Ofertowe na modyfikację programów kształcenia na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 13:19

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na modyfikację programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarki regionu i doskonalenia umiejętności praktycznych na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)".

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2018 13:02
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 11