Home Przetargi/Oferty zakończone
Przetargi zakończone
Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i systemu hotelowego w budynkach PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 listopada 2018 15:55

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na "Dostawę systemu monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego z kontrolą dostępu oraz systemu hotelowego wraz z monatżem i instalacją."

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego z kontrolą dostępu w budynkach „A" i „C" oraz systemu hotelowego w budynku „A" (budynki zlokalizowane w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża ) wraz z rozmieszczeniem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie z bazy konkurencyjności
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Załączniki do zapytania ofertowego
 4. Rzuty z rozmieszczeniem

Zmiany z dnia 29.11.2018r.:

 1. Pytania i Odpowiedzi z dnia 29.11.2018r.
 2. Zmiana terminu składania ofert
 3. Zmiana ogłoszenia z bazy konkurencyjności
 4. Zapytanie ofertowe po modyfikacji

Pytania i Odpowiedzi:

 1. Pytania i Odpowiedzi z dnia 30.11.2018r.
Poprawiony: piątek, 30 listopada 2018 14:27
 
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych..."
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 listopada 2018 13:59

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych przy ul. Obrońców Wybrzeża oraz odśnieżania drogi dojazdowej - jezdni, chodnika przy jezdni, parkingu i chodników na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego w sezonie zimowym 2018/2019 r wraz z pozimowym mechanicznym zamieceniem ww dróg.

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - pełna treść
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
 5. Załączniki nr 4-6 - Mapy
 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 listopada 2018 14:13

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w wyniku postępowania zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego została wybrana oferta firmy:

Alfa Guard Security Sp z o.o.

 
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 października 2018 14:16

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi ochrony obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego".

 

Przedmiot zamówienia:

Ochrona obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku przy ul. Portowej 13B, zgodnie z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Tryb zamówienia:

Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w oparciu
o art. 4d ust. 1 pkt 9, w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - pełna treść
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO
 5. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
 6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 
Przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A. - informacja z otwarcia ofert
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 października 2018 13:23

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk ogłasza wyniki otwarcia ofert w przetargu nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A."

 

Do pobrania:

 1. Protokół z informacją z otwarcia ofert
 2. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Poprawiony: piątek, 21 grudnia 2018 09:12
 
Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 września 2018 13:52

Przedmiot zapytania ofertowego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Starzyńskiego 1/2a w Słupsku zostaje bez rozstrzygnięcia z powodu uzyskania zbyt niskiej ceny za oferowaną nieruchomość.

Uzasadnienie

W terminie przewidzianym w zapytaniu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta ze zbyt niską ceną. Mając na względzie powyższe okoliczności, Zamawiający niniejsze zapytanie ofertowe pozostawia bez rozstrzygnięcia.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 13