Home Przetargi/Oferty zakończone
Przetargi zakończone
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup energii elektrycznej dla PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 września 2018 07:51

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Zakup energii elektrycznej dla nieruchomości PARR S.A. w Słupsku od dnia zakończenia przebudowy budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża (przewidywany termin 01.10.2018r) do 31 grudnia 2019r"

Po spełnieniu kryteriów formalnych oraz decydujących o wyborze kryterium ceny wygrała oferta:

Energia Polska Sp. z o o
Al. Kasztanowa 5
53-125 Wrocław

 
Przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 sierpnia 2018 13:17

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A."

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek 3D, dronów, oprogramowania do inżynierii odwrotnej, specjalistycznego sprzętu komputerowego, w tym związanego z systemem fotogrametrycznym, oraz sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)
 3. Wzór umowy
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Załącznik 1 - Wzór formularza oferty
 6. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy dla Części 1 - nieaktualne
 7. Załącznik 2.2 - Formularz cenowy dla Części 2 - nieaktualne
 8. Załącznik 2.3 - Formularz cenowy dla Części 3 - nieaktualne
 9. Załącznik 2.4 - Formularz cenowy dla Części 4 - nieaktualne
 10. Załącznik 2.5 - Formularz cenowy dla Części 5 - nieaktualne
 11. Załącznik 2.6 - Formularz cenowy dla Części 6 - nieaktualne
 12. Załącznik 2.7 - Formularz cenowy dla Części 7 - nieaktualne
 13. Załącznik 3 - Wzór protokołu odbioru
 14. Plik JEDZ (Jednolity Eropejski Dokument Zamówienia)

Zmiany 04.10.2018r.:

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ w zakresie:

 • zmiany nr konta do wpłacania wadium
 • zmiany formularzy cenowych
 • przedłużenia terminu składania ofert.

Do pobrania:

 1. Informacja z dnia 04.10.2018r. o zmianach w SIWZ - szczegóły zmian
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. Załącznik 2.1 - Formularz cenowy dla Części 1 - poprawiony
 4. Załącznik 2.2 - Formularz cenowy dla Części 2 - poprawiony
 5. Załącznik 2.3 - Formularz cenowy dla Części 3 - poprawiony
 6. Załącznik 2.4 - Formularz cenowy dla Części 4 - poprawiony
 7. Załącznik 2.5 - Formularz cenowy dla Części 5 - poprawiony
 8. Załącznik 2.6 - Formularz cenowy dla Części 6 - poprawiony
 9. Załącznik 2.7 - Formularz cenowy dla Części 7 - poprawiony

 

Zmiany: 22.10.2018

Wyniki otwarcia ofert w przetargu nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania do świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych przez PARR S.A."

Do pobrania:

 1. Protokół z informacją z otwarcia ofert
 2. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2018 13:18
 
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej dla PARR S.A.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 sierpnia 2018 12:31

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert, w których przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla nieruchomości PARR S.A. w Słupsku od dnia zakończenia przebudowy budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża (przewidywany termin 01.10.2018r) do 31 grudnia 2019r.

Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm.

Odbiorca energii:

 1. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża A,
 2. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża B,
 3. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża C.

Informacja dodatkowa:

Na przebudowywanym budynku poszpitalnym oznaczonym jako "C" wykonano instalację PV o mocy około 18 kWp on-grid.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że wyłącznie jeden podmiot będzie obsługiwał go w zakresie bilansowania handlowego zarówno na kierunku poboru (potrzeb własnych), jak i wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

 

Do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - pełna treść
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
 4. Pytania i Odpowiedzi - 16,17.08.2018
 5. Pytania i Odpowiedzi - 20.08.2018
 6. Pytania i Odpowiedzi - 28.08.2018
Poprawiony: środa, 29 sierpnia 2018 08:41
 
Zaproszenie do składania ofert na nabycie lokalu mieszkalnego
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:06

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 zaprasza do składania ofert na nabycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Starzyńskiego 1/2a w Słupsku.

Lokal mieszkalny położony na wysokim parterze budynku mieszkalno – usługowo - handlowego przy ulicy Starzyńskiego 1/2a, o pow. 72,78m2 wraz z udziałem w pomieszczeniu komunikacji o powierzchni 11,39 m2 (powierzchnia odpowiadająca udziałowi wynosi 3,80 m2) oraz udziałem 648/10000 w własności części wspólnych budynku i w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 492/1 o pow. 373m2, KW SL1S/00114375/0.

Nieruchomość położona przy ul. Starzyńskiego 1/2a, znajduje się na terenie, na którym obowiązuje MPZP „Tuwima".

Do pobrania:

 1. Oferta - pełny tekst
 2. Zał. nr 1 - formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 - rzut lokalu
Poprawiony: poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:10
 
Zapytanie Ofertowe na modyfikację programów kształcenia na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 marca 2018 13:19

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na modyfikację programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarki regionu i doskonalenia umiejętności praktycznych na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu "Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)".

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2018 13:02
Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę gruntów
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 lutego 2018 14:02

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 zaprasza do składania ofert na dzierżawę działek położonych przy ul. Sportowej w Słupsku.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 - Mapa sytuacyjna
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 13