Home Przetargi/Oferty zakończone
Przetargi zakończone
Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów biznesowych dla uczniów "Wystartuj z nami- kieruj się na biznes"
Wpisany przez Agnieszka Górecka   
poniedziałek, 26 lutego 2018 10:52

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie praktycznych warsztatów biznesowych dla uczniów szkół średnich z zakresu przedsiębiorczości zgodnie z niżej określoną specyfikacją.

Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 11:00
Więcej…
 
Zapytanie Ofertowe na modyfikację programów kształcenia na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”
Wpisany przez Agnieszka Górecka   
poniedziałek, 29 stycznia 2018 12:07

Pomorska Agencja Rozowoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na modyfikację programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarki regionu i doskonalenia umiejętności praktycznych na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)"

Poprawiony: wtorek, 20 marca 2018 13:00
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych..." - ROZSTRZYGNIĘTE
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 października 2017 14:03

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, zapraszała do składania ofert na "Realizację robót budowlanych polegających na budowie zbiornika do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym wód opadowych kategoria obiektu XXIV i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

Tryb zamówienia:
Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 9, w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Poprawiony: wtorek, 07 listopada 2017 14:12
Więcej…
 
Zapytanie Ofertowe na przebudowę trzech budynków poszpitalnych przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 października 2017 16:51

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na "Przebudowę trzech budynków poszpitalnych tj. budynku „A” dawnej mikrobiologii na budynek usługowy z wiodącą funkcją biurową, budynku „B” dawnej kwiaciarni na budynek usługowy z funkcją handlową, budynku „C” dawnego warsztatu na budynek magazynowo-biurowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną,na działce nr 1055, nr 296, nr 297 i nr 298 w obrębie ewid. nr 13 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie"

Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.4 Otoczenie Biznesu, Poddziałania 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na podstawie umowy nr RPPM.02.04.03-22-0001/16 z dnia 13.06.2017r. o dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”

Poprawiony: czwartek, 09 listopada 2017 13:55
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego z dnia 20.06.2017
Wpisany przez Michał Kubera   
poniedziałek, 03 lipca 2017 13:07

OGŁOSZENIE O WYNIKU

zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjno-reklamowych z dn. 20.06.2017r.

Poprawiony: środa, 14 marca 2018 08:21
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe:Wykonanie koncepcji architektonicznej przemysłowych obiektów produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą
Wpisany przez Agnieszka Górecka   
piątek, 23 czerwca 2017 10:12

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie koncepcji architektonicznej przemysłowych obiektów produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą".

Poprawiony: środa, 14 marca 2018 08:20
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 13