Home Przetargi zakończone
Przetargi zakończone
Zapytanie ofertowe na wykonanie "Przemysłowego obiektu produkcyjnego ..." przy ulicy Portowej w Słupsku - unieważnione

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza do składania ofert w zamówieniu na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj PRZEMYSŁOWOWEGO OBIEKU PRODUKCYJNEGO WRAZ ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ przy ulicy Portowej w Słupsku.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Część I - Instrukcja dla wykonawców (IDW)
 3. Część II - Wzór umowy
 4. Część III - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
 5. Dodatek do Części III - rysunki DWG
 6. Pytania i Odpowiedzi - 05.03.2020r.

Informacja z dnia 09.03.2020r. o zmianie terminu składania ofert:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja warunków zamówienia

Informacje dodatkowe - 12.03.2020r:

 1. Pytania i Odpowiedzi - 12.03.2020r.
 2. Warunki przyłączeniowe sieci energetycznej

Informacje dodatkowe - 19.03.2020r:

 1. Pytania i Odpowiedzi - 19.03.2020r.

Informacje dodatkowe z dnia 23.03.2020r - zmiana terminu składania ofert:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Modyfikacja warunków zamówienia

Informacje dodatkowe z dnia 26.03.2020r.

 1. Modyfikacja warunków zamówienia

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała 6 ofert związanych z powyższym zapytaniem:

 1. Wykaz złozonych ofert

Unieważnienie postępowania (23.04.2020):

 1. Treść unieważnienia.
 
Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego na "Dzierżawę gruntów rolnych w obrębie m. Słupsk przy ul. Sportowej"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Dzierżawę gruntów rolnych w obrębie m. Słupsk przy ul. Sportowej„

Po spełnieniu kryteriów formalnych oraz decydujących o wyborze kryterium ceny wygrała oferta:

Kazimierz Jedliński; ul. Kaszubska 49; 76-200 Słupsk

 
Zapytanie ofertowe na na dzierżawę gruntów przy ul. Sportowej w Słupsku

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 2 zaprasza do składania ofert na dzierżawę działek połozonych przy ulicy Sportowej w Słupsku. Działki położone są w obrębie ewidencyjnym 2 Miasta Słupska:

 • 2/9 o powierzchni 10,9504 ha, KW SL1S/00103979/4,
 • 49 o powierzchni 2,3095 ha, KW SL1S/00103979/4,
 • 55 o powierzchni 7,1109 ha, KW SL1S/00103979/4.

Działki nie są przedmiotem zobowiązań oraz obciążeń.

Szczegóły do pobrania:

 1. Pełna treśc zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 4. Załącznik nr 3 - Mapa
 
Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi "Wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych przy ul. Obrońców Wybrzeża oraz odśnieżania drogi dojazdowej - jezdni, chodnika przy jezdni, parkingu i chodników na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego w sezonie zimowym 2019/2020 r wraz z pozimowym mechanicznym zamieceniem ww dróg."

Zapytanie zostaje bez rozstrzygnięcia z powodu braku złozonych ofert.

Uzasadnienie:

W terminie przewidzianym z zapytaniu do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Mając na względzie powyższe okoliczności, Zamawiający nienijsze zapytanie ofertowe pozostawia bez rozstrzygnięcia.

 
11.12.2019r. - I przetargi pisemne nieograniczone - sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Redzikowo

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.) działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów pisemnych nieograniczonych mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy nabędą nieruchomości położone na terenie Podstrefy „Redzikowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości Powierzchnia(m2) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium(zł)
1. 7/12
KW nr SL1S/00095266/3
50 522 3.536.540,00 353.654,00
2. 7/14
KW nr SL1S/00095266/3
26 577 1.860.390,00 186.039,00
3. 7/15
KW nr SL1S/00095266/3
33 752 2.362.640,00 236.264,00
4. 7/52
KW nr SL1S/00090111/7
13 322 932.540,00 93.254,00
5. 7/72 i 7/79
KW nr SL1S/00103038/6
KW nr SL1S/00108652/1
11 025
342
795.690,00 79.569,00
6. 7/83
KW nr SL1S/00095266/3
13 722 960.540,00 96.054,00
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 16