Home Programy Agencji Zatrudnienia
Programy Agencji Zatrudnienia
Program "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych..." - II edycja

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje Program działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. Pomorskiego – II edycja.

Program dotyczy działań aktywizacyjnych dla 1300 osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy.

Program realizowany będzie w okresie: 28.11.2016 – 30.11.2018

Celem zamówienia jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres do 180 dni, zgodnie z określonym wskaźnikiem skuteczności zatrudnieniowej oraz wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu.

Do udziału w działaniach aktywizacyjnych kierowane będą osoby długotrwale bezrobotne z następujących powiatów województwa pomorskiego:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie – 300 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Malborku – 200 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – 200 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – 300 osób bezrobotnych,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie – 300 osób bezrobotnych.

W ramach Programu zostały utworzone Regionalne Centra Aktywizacji Zawodowej (RCAZ) w następujących miejscowościach:

 1. Wejherowo, adres: ul. Sobieskiego 227; 84-200 Wejherowo
 2. Bytów, adres: ul. Derdowskiego 4; 77-100 Bytów 
 3. Starogard Gdański, adres: ul. Rycerska 5; 83-200 Starogard Gdański
 4. Nowy Dwór Gdański,adres: ul. Miłosza 2/4; 82-100 Nowy Dwór Gdański
 5. Malbork. adres: ul. Stare Miasto 27; 82-200 Malbork 
 
Program "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych..." - I edycja

Program "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego" - I edycja

Program dotyczył działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy.

Program realizowany był w okresie: 16.03.2015 – 30.11.2016

Celem zamówienia było podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres do 180 dni, zgodnie z określonym wskaźnikiem skuteczności zatrudnieniowej oraz wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu.

Do udziału w działaniach aktywizacyjnych kierowane były osoby długotrwale bezrobotne z następujących powiatów województwa pomorskiego:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach – 250 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie – 200 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu – 200 osób bezrobotnych;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 350 osób bezrobotnych.

Zamówienie było finansowane ze środków Funduszu Pracy. Program został zrealizowany, założone wskaźniki zostały osiągnięte:

 • Wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej został zrealizowany w 61,40% (założone w umowie 50%),
 • wskaźnik utrzymania zatrudnienia został zrealizowany w 61,73% (założone w umowie 40%)

W ramach programu:

 • 614 osób podjęło zatrudnienie i przepracowało co najmniej 14 dni,
 • 412 osób utrzymało zatrudnienie przez kolejne 90 dni,
 • 290 osób utrzymało zatrudnienie przez okres minimum 180 dni.
 
Kierunek na Pracę - raport ewaluacyjny

Projekt „Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy" realizowany był przez Województwo Pomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynkupracy.

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 31.08.2015.

Okres realizacji wsparcia dla uczestników projektu: 08.2013 – 04.2015.

Budżet projektu: 4 150 000 PLN.

Cel projektu: wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia 1000 osób gotowych podjąć pracę

poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów ułatwiających

mobilność geograficzną.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem ewaluacyjnym opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, które stanowi podsumowanie realizacji projektu.

Do pobrania: raport ewaluacyjny