Home Szkolenia
Szkolenia

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku od 2010 roku pod numerem ewidencyjnym 2.22/00077/2010.

Wysoką satysfakcję naszych klientów oraz wysokie standardy w realizacji szkoleń potwierdzają:

  • wdrożony w 2008r. i stale doskonalony system zarządzania przez jakość: międzynarodowy certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 wydany przez Zetom – Cert Sp. z o.o.;
  • członkostwo w Krajowym Systemie Usług dla MSP (od 2008r.), w ramach którego celem usługi szkoleniowej jest ujednolicenie sposobu jej świadczenia i zapewnienie zgodności jej wykonania z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

PARR S.A. organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte / na zamówienie w siedzibie PARR bądź na życzenie klienta w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, praktyków, którzy na co dzień obcują z tematyką prowadzonych szkoleń. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat zaświadczający o wzięciu udziału w szkoleniu.

Nasze szkolenia skierowane są m.in. do:

  • przedsiębiorców,
  • jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
  • administracji państwowej,
  • szkół, instytucji kultury oraz organizacji sportowych,
  • instytucji otoczenia biznesu,
  • osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Celem uzyskania oferty odpowiadającej Państwa potrzebom prosimy o kontakt z panią Eweliną Kamińską -Płaczek pod nr telefonu 601 730 271 lub za pośrednictwem e-mail ewelina@parr.slupsk.pl