Home
Reklama
Reklama
Reklama
BIP

Nieuczciwe firmy konsultingowe i doradcze

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nie pobiera opłat za udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi firmami konsultingowymi i doradczymi, które powołując się na  Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku pobierają opłaty m.in. na zakup materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich lub realizowanych przez nas projektów. Materiały informacyjne przesyłane przez nieuczciwe firmy konsultingowe i doradcze są informacjami bezpłatnymi i ogólnodostępnymi, opublikowanymi na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, stronach PARR S.A. oraz innych instytucji odpowiedzialnych za udostępnienie informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

Pracownicy PARR S.A. nie kontaktują się z przedsiębiorcami z terenu woj. pomorskiego w celu proponowania odpłatnej usługi dotyczącej  m.in.  pisania projektów o dofinansowanie.

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych"
poniedziałek, 21 października 2019 13:13

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie usługi zimowego utrzymania terenów zewnętrznych przy ul. Obrońców Wybrzeża oraz odśnieżania drogi dojazdowej - jezdni, chodnika przy jezdni, parkingu i chodników na terenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego w sezonie zimowym 2019/2020 r wraz z pozimowym mechanicznym zamieceniem ww dróg."

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - pełna treść
  2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy
  5. Załączniki nr 4-6 - Mapy
 
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.
piątek, 04 października 2019 11:26

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Rada Nadzorcza Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r.

Do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. wybrano firmę POL-TAX 2 sp. z.o.o ul. Bora komorowskiego 56c lok.91, 03-982 Warszawa.

 
Szkolenie "SIWZ 2019- analiza newralgicznych elementów dokumentacji przetargowej/ Fakturowanie elektroniczne- nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych"
piątek, 04 października 2019 00:00

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie:

"SIWZ – Praktyczne aspekty dokumentacji przetargowej"

Data i miejsce szkolenia: 25.11.2019 w godz. 10:00–16:00, Słupsk,

Dlaczego nasze szkolenie?
Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych na każdym etapie postępowania związane jest z koniecznością znajomości wielu instytucji prawnych, które dają gwarancję prawidłowości na danym etapie procedury. Podczas naszego szkolenia bazować będziemy na fundamentach zamówień publicznych z jednoczesnym wskazaniem prawidłowych rozwiązań celem uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej:

Więcej…
 
Szkolenie "PZP - Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych" 07.11.2019 Słupsk
czwartek, 03 października 2019 12:30

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"PZP - Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych"

14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

(11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę pzp)

Data i miejsce szkolenia: 07.11.2019 w godz. 10:00-16:00, Słupsk

Dlaczego nasze szkolenie?

Uchwalenie przez Sejm RP nowej ustawy prawo zamówień publicznych w swoim założeniu ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych co w konsekwencji przekłada się na potrzebę szczegółowego poznania nowych regulacji prawnych i ich prawidłowe wdrożenie w bieżącej działalności zamawiającego i wykonawcy.Mamy świadomość, iż instytucjonalnie nowe regulacje mają na celu wyjście naprzeciw uczestnikom rynku zamówień publicznych, a projektowane zmiany dostosowanie prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej, dlatego też podczas spotkania z Państwem skupimy się na kluczowych zmianach w tym obszarze, aby ułatwić Państwu codzienną pracę na ponad 600 artykułach (!), których wejście w życie planowane jest na dzień 01.01.2021 r.Dokonując analizy porównawczej z obecnie obowiązującymi przepisami poruszymy wybrane zagadnienia poniższych obszarów:a) cele, założenia, a także uzasadnienie wprowadzenia nowych rozwiązańb) zasady udzielania zamówieńc) etap przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniad) szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień publicznyche) wymagania dotyczące umówf) środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązanie sporów.

Więcej…
 
Rozkład czasu pracy, 13.11.2019, Słupsk
czwartek, 03 października 2019 11:58

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"Rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy)/ Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy"

Data i miejsce szkolenia: 13.11.2019 w godz. 09:30-16:00, Słupsk

Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Trzcińska - aplikant radcowski, Associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz prawie cywilnym. Zajmuje się bieżącą obsługą pracodawców i pracowników z zakresu prawa pracy, obejmującą zarówno indywidualne, jak i zbiorowe stosunki pracy. Posiada doświadczenie m.in. w opracowywaniu dokumentacji pracowniczej, w tym związanej z rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowaniu wewnętrznych regulaminów, a także w reprezentacji klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. Doradza pracodawcom w wyborze odpowiedniego systemu czasu pracy oraz we wdrożeniu telepracy i pracy zdalnej. Ponadto wspiera klientów w kwestiach przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Koszt szkolenia: 350,00 netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji ☎️601730271

Więcej…
 
Szkolenie "Rodo w kadrach" 05.11.2019, Słupsk
czwartek, 03 października 2019 11:48

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"Rodo w kardach"

Data i miejsce szkolenia: 05.11.2019 w godz. 10:00-13:00, Słupsk

Program szkolenia:
Proces rekrutacyjny
✅ Zatrudnianie pracowników
✅ Monitoring w firmie
✅ Umowy powierzenia danych - kiedy podpisywać
✅ Zgody i klauzule informacyjne dla pracowników
✅ Teczka osobowa a RODO
✅ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Szkolenie poprowadzi: Beata Sławkowska-Domurad – trener, coach, certyfikowany trener Metody Points of YOU®, ukończyła studia podyplomowe m.in. Menedżer personalny, Zarządzanie projektami społecznymi, Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, od 14 lat zarządza zespołami projektowymi; specjalizuje się w doradztwie personalnym oraz dziedzinach związanych z HR i RODO.

Koszt szkolenia: 250,00 netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji ☎️601730271

Więcej…
 
Szkolenie "Rodo dla początkującyh" 29.11.2019, Słupsk
czwartek, 03 października 2019 11:21

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"Rodo dla początkujących"

Data i miejsce szkolenia: 29.11.2019 w godz. 10:00-13:00, Słupsk

Szkolenie poprowadzi: Beata Sławkowska-Domurad – trener, coach, certyfikowany trener Metody Points of YOU®, ukończyła studia podyplomowe m.in. Menedżer personalny, Zarządzanie projektami społecznymi, Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, od 14 lat zarządza zespołami projektowymi; specjalizuje się w doradztwie personalnym oraz dziedzinach związanych z HR i RODO.

Koszt szkolenia: 190,00 netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji ☎️601730271

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7
MPG  innopomorze jessica
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama