Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego redefiniuje pojęcie wsparcia biznesowego, tworząc wielofunkcyjny hub dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zarządza obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach programu Polska Strefa Inwestycji oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

parr-schemat-marki

Oferta

Słupski Inkubator Technologiczny

Wielofunkcyjny obiekt biurowy z zapleczem produkcyjnym, wpierający powstawanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Centrum Konferencyjne

Tereny inwestycyjne

Polska Strefa Inwestycji

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Instrument wsparcia rozwoju nowych inwestycji dedykowany dla wszystkich przedsiębiorców, mikro, małych, średnich oraz dużych.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wielofunkcyjny hub dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualności