Home
Reklama
Reklama
Reklama
BIP

Nieuczciwe firmy konsultingowe i doradcze

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nie pobiera opłat za udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi firmami konsultingowymi i doradczymi, które powołując się na  Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku pobierają opłaty m.in. na zakup materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich lub realizowanych przez nas projektów. Materiały informacyjne przesyłane przez nieuczciwe firmy konsultingowe i doradcze są informacjami bezpłatnymi i ogólnodostępnymi, opublikowanymi na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, stronach PARR S.A. oraz innych instytucji odpowiedzialnych za udostępnienie informacji dotyczących Funduszy Europejskich.

Pracownicy PARR S.A. nie kontaktują się z przedsiębiorcami z terenu woj. pomorskiego w celu proponowania odpłatnej usługi dotyczącej  m.in.  pisania projektów o dofinansowanie.

Szkolenie "Rodo w Kadrach"
wtorek, 21 maja 2019 00:00

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie:

"RODO w kadrach"

Data i miejsce szkolenia:27.06.2019 w godz. 10:00-14:00, Słupsk

Program szkolenia
✅ Proces rekrutacyjny
✅ Zatrudnianie pracowników
✅ Monitoring w firmie
✅ Umowy powierzenia danych - kiedy podpisywać
✅ Zgody i klauzule informacyjne dla pracowników
✅ Teczka osobowa a RODO
✅ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Koszt szkolenia:

Słupsk - koszt uczestnictwa - 190 zł + 23 % VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️601730271
Serdecznie zapraszamy.

Więcej…
 
"Jak tworzyć dokumentację RODO w Firmie"
piątek, 17 maja 2019 13:57

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie:
"Jak tworzyć dokumentację RODO w Firmie"

Data i miejsce szkolenia: 06.06.2019 w godz. 10:00-14:00, Słupsk

Program szkolenia:

 • Podejście oparte na ryzyku – wprowadzenie do analizy ryzyka.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie klauzuli zgody do zakresu działalności firmy.
 • Zmiany w Kodeksie pracy (zakres przetwarzanych danych).
 • Zasady tworzenia klauzul informacyjnych.
 • Realizacja praw osoby, których dane dotyczą.
 • Zasady tworzenia polityki ochrony danych
 • Analiza załączników do polityki ochrony danych (rejestr czynności przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania)
 • Rejestr naruszeń – procedury na wypadek wystąpienia naruszeń
 • Zasady tworzenia umów powierzenia danych
 • Wytyczne dotyczące stosowania monitoringu w firmie.
 • Zasady wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.

Koszt szkolenia: 250 zł + 23% VAT,

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️ 601730271

Serdecznie zapraszamy.

do pobrania:

 
Szkolenie "ABC Zamówień publicznych/Zamówienie publiczne dla początkujących"
środa, 08 maja 2019 13:12

Pomorska Agencja Rzowoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"ABC Zamówień publicznych/Zamówienie publiczne dla początkujących"

Data i miejsce szkolenia: 26.06.2019 w godz. 10:00-16:00, Słupsk

Cel szkolenia:
Przekazanie praktycznej wiedzy o mechanizmach funkcjonujących w obszarze prawa zamówień publicznych. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony materiał, który pozwoli poznać zasady funkcjonujące przy udzielaniu zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Odbiorcy szkolenia:
- osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego/ wykonawcy,
- osoby przygotowujące oferty przetargowe,
- osoby odpowiedzialne za opis przedmiotu zamówienia,
- członkowie komisji przetargowych,
- kontrolerzy i audytorzy,
- pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Forma szkolenia:
Przede wszystkim WARSZTAT PRAKTYCZNY. Co więcej, gruntowna analiza przepisów NA PRZYKŁADACH Z ŻYCIA. Wszystko to zostanie scalone pokrywającymi się zagadnieniami ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY po to by nauczyć się dokonywać WŁAŚCIWYCH OCEN I WYBORÓW w codziennej pracy.

Prowadzący szkolenie:

Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Koszt szkolenia: 290 netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️601730271
Serdecznie zapraszamy.

do pobrania:

 
Szkolenie "Budowanie zespołów"
środa, 08 maja 2019 13:03

Pomorska Agencja Rzowoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"Budowanie zespołów"

Data i miejsce szkolenia: 05.06.2019 w godz. 10:00-13:00,Słupsk

Prowadzący szkolenie:

Beata Sławkowska-Domurad – trener, coach, certyfikowany trener Metody Points of YOU®, ukończyła studia podyplomowe m.in. Menedżer personalny, Zarządzanie projektami społecznymi, Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji, od 14 lat zarządza zespołami projektowymi; specjalizuje się w doradztwie personalnym oraz dziedzinach związanych z HR i RODO.

Program szkolenia:
1.Czym jest zespół?
2.Fazy rozwoju zespołu
3.Role w zespole
4.Pożądane i niepożądane zachowanie zespołu
5.Efektywna komunikacja w zespole. Style komunikacji w zespole
6.Motywowanie zespołu
7.Wyzwanie współczesnego lidera

Koszt szkolenia: 150 zł +23% VAT,

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️601730271
Serdecznie zapraszamy.

do pobrania:

 
29.05.2019 - Gdynia - Forum Przedsiębiorstw
poniedziałek, 06 maja 2019 07:07

W tym tygodniu rozpoczną się zapisy na Forum Przedsiębiorstw! Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem zaangażowanym w procesy zarządzania i nastawionym na rozwijanie swojej firmy, nie może zabraknąć ciebie na tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja Forum odbędzie się 29 maja (środa) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Więcej…
 
"Elektronizacja zamówień publicznych (kurs krok po kroku)/ miniPortal UZP- pierwsze wnioski i doświadczenia/ Fakturowanie elektroniczne- nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych"
piątek, 05 kwietnia 2019 12:54

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie:
"Elektronizacja zamówień publicznych (kurs krok po kroku)/ miniPortal UZP- pierwsze wnioski i doświadczenia/ Fakturowanie elektroniczne- nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych"

Data i miejsce szkolenia: 23.05.2019 w godz. 10:00-15:30, Słupsk

Koszt szkolenia: 299 zł + 23 % VAT

Cel szkolenia: Celem przedmiotowego szkolenia jest omówienie poszczególnych etapów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przy uwzględnieniu regulacji dotyczących elektronizacji zamówień publicznych. Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówione narzędzie miniPortalu UZP jako alternatywy dla komercyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz stanowiska doktryny i orzecznictwa. Nie zabraknie analizy mechanizmów gwarantujących prawidłowe wdrożenie i zastosowanie elektronizacji niezależnie od wartości zamówienia publicznego. Uczestnikom szkolenia zostanie przedstawione również zagadnienie fakturowania elektronicznego, które w początkowej fazie zacznie obowiązywać od dnia 18.04.2019 r., a następnie, niezależnie od wartości zamówienia publicznego, 01.08.2019 r.

Więcej…
 
Szkolenie: "Planowanie i rozliczanie czasu pracy w praktyce" 21.05.2019
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:11

Pomorska Agencja Rzowoju Regionalnego S.A zaprasza na szkolenie:

"Planowanie i rozliczenia czasu pracy w praktyce"

Data i miejsce szkolenia: 21.05.2019 w godz. 09:00-15:00, Słupsk

Szkolenie poprowadzi: Monika Drab-Grotowska, radca prawny, ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jest radcą prawnym od 2004 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – obecnej Komisji Nadzoru Finansowego (1998r.-2001r.), a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji (2001r.-2002r.), jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie (lipiec 2001r.-maj 2002r.), „Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu (marzec 2002r.-luty 2003r.), „Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu (listopad 2003r.-czerwiec 2004r.), a także zarządzając spółką inwestycyjną (luty 2003r.-sierpień 2004r.). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w dziesiątkach postępowaniach sądowych. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Prosimy o zabranie ze sobą na szkolenie Kodeksu Pracy!!!
Koszt szkolenia: 550,00 netto + 23% VAT
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiejce informacji ☎️601730271
Serdecznie zapraszamy.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»

Strona 1 z 5
MPG  innopomorze jessica
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama