Klastry

Klaster to geograficzne skupisko powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, instytucji świadczących usługi oraz przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach. Obejmuje również instytucje, takie jak uniwersytety, organizacje normalizacyjne i stowarzyszenia branżowe. Firmy te konkurują, ale również współpracują, tworząc ekosystem wspierający rozwój innowacji.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego jest członkiem wielu klastrów, widząc w nich kluczowy element dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym i poprzez swoje działania wspiera rozwój różnych inicjatyw klastrowych. Współpraca
z klastrami pomaga w łączeniu sektora naukowo-badawczego z biznesem, a także promuje rozwój i współpracę firm w regionie.

Sprawdź, które Klastry już wspieramy!