BIP Zakończone przetargi

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku dokonała rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, sali audytoryjnej budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego w Słupsku przy ul. Portowej 13B Po spełnieniu kryteriów formalnych oraz decydujących o wyborze...

Burmistrz Miasta Szczecinek podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu: do pobrania:

OGŁOSZENIE O WYNIKU Zapytania ofertowego na „Dostawę energii elektrycznej do budynków PARR S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 3 i 3B oraz ul. Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny) wraz z kompleksową dostawą gazu do budynków przy. Ul. Obrońców...

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na „dostawę energii elektrycznej do budynków PARR S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 3 i 3B oraz ul. Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny) wraz z kompleksową dostawą gazu do...