BIP Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,...

Działając na podstawie §8a ust. 2 statutu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000052733, NIP:...

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,...

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,...