Informacja o czwartym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce (dematerializacja akcji)

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w spółce w celu dokonania ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, pokój 308 – w terminie do 28.02.2021 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Wezwanie 4 z 5.

Czwarte ogłoszenie wzywające akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w spółce opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod nr 230/2020 (6120) w dniu 25.11.2020, poz. 65793

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/230/65793,POMORSKA_AGENCJA_ROZWOJU_REGIONALNEGO_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

do pobrania:

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: