Struktura własnościowa

Główni akcjonariusze pod względem udziału w kapitale zakładowym:

  • Samorząd Województwa Pomorskiego – 35,99%
  • Miasto Słupsk – 33,70%
  • Skarb Państwa – 19,55%
  • Miasto Koszalin – 7,53%
  • Gmina Redzikowo – 3,14%
  • Pozostali – 0,09%

Kapitał zakładowy PARR S.A. według stanu na dzień 01.09.2022r. wynosi: 30.883.800,00 zł

Opublikował(a): Łukasz Justek

Ostatnia zmiana: