Informacja o piątym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (dematerializacja akcji)

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w spółce w celu dokonania ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, pokój 308 – w terminie do 28.02.2021 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Wezwanie 5 z 5.

Piąte ogłoszenie wzywające akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w spółce opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod nr 243/2020 (6133) w dniu 14.12.2020, poz. 71276

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/243/71276,POMORSKA_AGENCJA_ROZWOJU_REGIONALNEGO_SPÓŁKA_AKCYJNA

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: