Informacja o podpisaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (dematerializacja akcji)

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Obrońców Wybrzeża 2) niniejszym informuje, że w związku z obowiązkiem nałożonym na spółkę art. 3281 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawarła w dniu 14.09.2020 roku umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 100.

Podmiot, z którym została zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, został wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 10.09.2020 Repertorium A nr 5135/2020.

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: