Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej z kompleksową dostawą gazu do budynków PARR S.A. w Słupsku

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na „dostawę energii elektrycznej do budynków PARR S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 3 i 3B oraz ul. Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny) wraz z kompleksową dostawą gazu do budynków przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 i Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny)”

Zamówienie należy realizować sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego / zrealizować w terminie od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2027r. dotyczy energii elektrycznej, zaś dostawa gazu od dnia 01.01.2025r do dnia 31.12.2026r.  przy czym warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne zgłoszenie umowy/ów do Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – modyfikacja
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – modyfikacja
  3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Pytania i odpowiedzi:

Ogłoszenie o wyniku zapytania:

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: