Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drukarki 3D w technologii SLS z osprzętem do postprocessingu

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę drukarki 3D w technologii SLS z osprzętem do postprocessingu i elementami niezbędnymi do rozruchu i pierwszych testów wraz z instalacją oraz z przeszkoleniem personelu”.

Termin i miejsce złożenia:

Ofertę należy złożyć do 07.06.2021 do godz. 10:00

Do pobrania:

  1. Treśc zapytania ofertowego
  2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
  5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
  6. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
  7. Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru
  8. Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: