Zapytanie ofertowe zgodne z procedurą rozeznania rynku na zakup oprogramowania PV*SOL premium 2021 Release 4 z wizualizacją 3D, licencja jednostanowiskowa

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku na zakup oprogramowania PV*SOL premium 2021 Release 4 z wizualizacją 3D, licencja jednostanowiskowa w ramach projektu „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.4 Otoczenie Biznesu, Poddziałania 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.

do pobrania:

Opublikował(a): Monika Walczyk

Ostatnia zmiana: