• We comprehensively support business in the region

  Since 1994, we have been initiating, promoting and supporting all initiatives serving regional development in its broadest sense. We manage the Słupsk Special Economic Zone and the Słupsk Technology Incubator. We invite you to familiarise yourself with our services.

  MOREMOVIE
 • 1

Tax reliefs

Invest wherever you want

Start with us

We support start-ups and innovations

Services for industry

3D Centre

Investment plots

Business premises

Conference and Training Centre

Exhibition area

Audio-visual studio services

Photography studio

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.: Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego - innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13B.

Konferencja jest pokłosiem efektywnej współpracy miedzy instytucjami z regionu słupskiego i koszalińskiego

Jego organizatorami są: Politechnika Koszalińska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza i Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina.


Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań rozwoju obszaru słupskiego i koszalińskiego w kontekście pobudzania i wdrażania innowacji. Założeniem organizatorów jest zachęcenie do dyskusji o innowacjach jak najszerszego grona interesariuszy regionalnych. Liczymy też, że dzięki wydarzeniu możliwe będzie wzmocnienie współpracy na Pomorzu między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji

10.15 - 11.00 PANEL I Diagnoza potencjałów innowacji regionu Pomorza Środkowego moderator - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju regionalnego systemu innowacji i inteligentnych specjalizacji na Pomorzu Środkowym, dr Patrycjusz Zarębski, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania Pomorza Środkowego w rozwoju regionalnego systemu innowacji, dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Zasoby kapitału ludzkiego i kapitału społecznego Pomorza Środkowego dla rozwoju innowacji społecznych- w koncepcji regionalnego systemu innowacji, dr Małgorzata Czerwińska - Jaśkiewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Znaczenie infrastruktury logistycznej dla rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu rolniczych gospodarstw domowych jako kluczowa przesłanka rozwoju usług finansowych - w ramach regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr Agnieszka Strzelecka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

 

11.00 - 12.00 PANEL II Przedsiębiorczość w inteligentnym rozwoju Pomorza Środkowego moderator - dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 • Mirosław Kamiński - Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Rober Firkowski - Prezes Zarządu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Krzysztof Krawczyk - Prezes Zarządu Eko Industrie Sp. z o.o. Słupsk
 • Piotr Huzar - Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Andrzej Mielcarek - Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
 • Grzegorz Sobański - Manager zarządzający SOBANSCY

 

12.00 - 12.15 Przerwa 

12.15 - 13.15 PANEL III Innowacyjne podejście do konkurencyjności Pomorza Środkowego moderator- dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupsk 
 • Ryszard Sylka - Burmistrz Miasta Bytów 
 • Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka 
 • Arkadiusz Borysiewicz - Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska 
 • Romuald Sobieralski - Przewodniczący Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 • Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz - Politechnika Koszalińska 
 • Patrycjusz Zarębski - Politechnika Koszalińska
13.15 - 13.30 Podsumowanie konferencji - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
13.30 - 14.00 Lunch

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu "Dialog".


REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/inteligentyrozwoj/