23-24.06.2022 Konferencja podsumowujaca inwestycje zrealizowane w latach 2014-2022 przez Wodociągi Słupskie

Miejska spółka wodno-kanalizacyjna wdrożyła w życie wiele ciekawych i potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju regionu słupskiego projektów. Ich spójną ideą i celem były założenia gospodarki w obiegu zamkniętym w wydaniu komunalnym, w tym odzysk surowców i energii oraz efektywność energetyczna.

W imieniu Spółki z .o.o. „Wodociągi Słupsk” mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dwudniowej konferencji, mającej na celu podsumowanie inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2022, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu 23.06. br. (czwartek) zaprezentowane będą zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.
 
W drugim dniu 24.06. br. (piątek) zaprezentowane będą zagadnienia i technologie, które były przedmiotem projektu: „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” – dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Jednym z prelegentów konferencji w dniu 24.06. (piątek) będzie Mirosław Kamiński Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który przedstawi prelekcję pt. „Przemysł potrzebuje taniej i zielonej energii”.

PARR ma zaszczyt być Partnerem wydarzenia i gospodarzem miejsca – konferencja odbędzie się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, zarządzanym przez PARR.


Słupskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przy wsparciu funduszy europejskich wdrażało w życie wiele ciekawych i potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju regionu słupskiego projektów. Ich spójną ideą i celem były założenia gospodarki w obiegu zamkniętym w wydaniu komunalnym, w tym odzysk surowców i energii oraz efektywność energetyczna.
 
Nadchodzi czas zakończenia fazy realizacyjnej i pierwszej konfrontacji postawionych celów z rzeczywistością. Zależy nam bardzo, aby w Państwa obecności i kluczowych instytucji, partnerów, wykonawców, naukowców i samorządowców oraz przedstawicieli lokalnego biznesu i organizacji społecznych zaprezentować i wypromować uzyskane efekty i potencjały.
Zdobyte doświadczenia mogą być wskazówką dla innych koordynatorów i beneficjentów, samorządów i przedsiębiorstw.

Oba projekty są ze sobą połączone merytorycznie. Od kilku lat w ramach inicjatyw Słupskiego Klastra Bioenergetycznego budujemy w Słupsku społeczność energetyczną OZE, m.in. zdefiniowaną w RED II. Wykorzystujemy potencjały energetyczne infrastruktury komunalnej oraz lokalnych źródeł OZE. Przygotowujemy się do nowych wyzwań i chcemy dalej korzystać ze środków planu odbudowy dla Europy. Spotkanie w Słupsku będzie okazją do zaprezentowania naszej ścieżki dojścia do priorytetów rozwojowych uwzględnionych praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych UE. W załączeniu przesyłamy projekt agendy z propozycją wystąpienia przedstawicieli Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Wdrażającej.
Naprawdę warto odwiedzić ten piękny i czysty region UE.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


REJESTRACJA

Rejestracji uczestnictwa można dokonać w terminie do dnia 10.06.2022r. za pośrednictwem – formularza rejestracyjnego.


 do pobrania:

Zobacz też