27.05.22 spotkanie dotyczące kierunków rozwoju gospodarczego na terenie Subregionu Słupskiego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie dotyczące kierunków rozwoju gospodarczego na terenie subregionu słupskiego (tj. powiatu słupskiego i Miasta Słupsk, powiatu lęborskiego i powiatu bytowskiego). 

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu z w/w terenu. 

Spotkanie przy dobrej kawie i nie tylko, będzie doskonałą okazją do posłuchania o tym co ważne, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

Podczas spotkania chcemy krótko i na temat przedstawić Państwu czym są Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ważny temat, jeżeli chcą Państwo starać się o środki na dofinansowanie działalności), przedstawimy wnioski z prowadzonej przez nas analizy dotyczącej rozwijających się branż w naszym regionie oraz możliwości wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do rozwoju przedsiębiorstwa (obecna sytuacja na świecie zmusza do refleksji w tym kierunku).

Mamy nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać z Państwem o tym czy innowacyjność w przedsiębiorstwie jest opłacalna i jakie wyzwania stoją obecnie przed przedsiębiorcami.


PROGRAM SPOTKANIA:

– 09.30-9.40 – powitanie – Sławomir Koprowski, Wiceprezes Zarządu PARR S.A.

– 09.40-10.00 – Inteligentne Specjalizacje Pomorza – Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– 10.00-10.15 – Rozwijające się branże na terenie subregionu słupskiego a ISP – Rafał Kuligowski -PARR S.A.

– 10.15-10.35 – Odnawialne źródła energii szansą dla rozwoju przedsiębiorstw- na przykładzie projektu Słupska Wyspa Bioenergetyczna, Andrzej Wójtowicz Prezes Zarządu Wodociągi Słupsk,Lider Klastra Bioenegetycznego

– 10.35-10.45 – przerwa

– 10.45- 11.30 – Dyskusja: Czy innowacyjność jest opłacalna? Obecne wyzwania przedsiębiorstw subregionu słupskiego.

Moderator spotkania: Bartosz Świtała – PARR.S.A.


REJESTRACJA:

zapisz się: https://app.evenea.pl/event/inteligentne/


ORGANIZATOR:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (www.parr.slupsk.pl)

Szczegółowych informacji udziela pani Ewelina Kamińska-Płaczek te. 601 730 271, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl,

Zobacz też