Ankieta potencjału gospodarczego subregionu słupskiego

? VIDEO  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do badania ankietowego, którego celem jest analiza potencjału gospodarczego subregionu słupskiego. Badanie pozwoli określić ile przedsiębiorców wpisuje się zakresem swojej działalności gospodarczej w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz jakie wyłaniają się w tym regionie nisze gospodarcze.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadza analizę potencjału gospodarczego subregionu słupskiego. W związku z powyższym mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym, dzięki któremu będziemy mogli lepiej zdefiniować i określić potrzeby przedsiębiorstw subregionu słupskiego, w którego skład wchodzą powiat słupski i Miasto Słupsk, powiat lęborski, powiat bytowski.

W województwie pomorskim zostały wyłonione 4 Inteligentne Specjalizacje Pomorza:

  • Technologie offshore i portowo-logistyczne,
  • Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
  • Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
  • Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Środki finansowe, które będą możliwe do pozyskania w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027 będą kierowane głównie do przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w w/w 4 Specjalizacje. Dlatego niezmiernie ważne jest określenie rzeczywistego potencjału gospodarczego subregionu słupskiego, pojawiających się nisz gospodarczych i wyzwań oraz potrzeb, jakie przed nimi stoją.

Rozwój Pomorza to rozwój każdego subregionu naszego województwa. Państwa poświęcony czas i zaangażowanie na wypełnienie ankiety, którą Państwu przesyłamy, to konkretne działanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju zarówno własnej działalności, jak i rozwoju branż naszego subregionu.

? VIDEO – [kliknij]   Do wzięcia udziału w badaniu w imieniu PARR S.A. zaprasza Beata Sławkowska – Domurad, Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego.

Link do ankiety – [kliknij]


W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszego badania ankietowego prosimy o kontakt z:

Panią Beatą Sławkowską- Domurad tel. 508 292 211, e-mail: bdomurad@parr.slupsk.pl

lub

Panią Eweliną Kamińską- Płaczek tel. 601 730 271, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl

W przypadku przesyłania ankiet drogą mailową na w/w adresy, prosimy o przesłanie ich do dnia 10 maja 2022.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość, aby nasi pracownicy podjechali do Państwa i przeprowadzili badanie ankietowe na miejscu.

Liczymy na współpracę z Państwem.

Zobacz też