Zaproszenie do przedstawienia oferty na wykonanie audytu energetycznego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie audytu energetycznego budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13b i budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.  

Termin składania ofert: 12.05.2023 godz. 12.00

Miejsce składania ofert: marcin@parr.slupsk.pl

Termin realizacji: do 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji (załączniki):

  1. Opis zapytania ofertowego
  2. Formularz ofertowy
  3. Wykaz doświadczenia
  4. Wzór umowy

Opublikował(a): Michał Kubera

Ostatnia zmiana: