Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków PARR S.A. w Słupsku wraz z kompleksową dostawą gazu

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę energii elektrycznej do budynków PARR S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 3 i 3B oraz ul. Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny) wraz z kompleksową dostawą gazu do budynków przy. Ul. Obrońców Wybrzeża 2 i Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny).

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy realizować sukcesywnie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego / zrealizować w terminie od dnia 01.01.2024r do dnia 31.12.2024r przy czym warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne zgłoszenie umowy/ów do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – pełna treść
  2. Załączniki 1-3

Pytania i Odpowiedzi:

  1. Z dnia 05.04.2023

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: