Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodów elektrycznych

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

  1. Treść zapytania ofertowego
  2. Zał. 1. Formularz ofertowy
  3. Zał. 1a. Szczegółowy specyfikacja techniczna
  4. Zał. 2. Opis przedmiotu zamówienia
  5. Zał. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
  6. Zał. 4. Wzór umowy
  7. Załącznik do umowy – Klauzula
  8. Załącznik do umowy – Wzór protokołu

 Pytania i odpowiedzi – zbiorcze

Opublikował(a): Michał Kubera

Ostatnia zmiana: