Zapytanie ofertowe na zakup ścianki do prezentacji usług on-line

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie dedykowanej usługom Słupskiego Inkubatora Technologicznego w zakresie Specjalistycznych Usług Doradczych – ścianki, która będzie wykorzystywana w czasie łączeń on-line, udziału w zdalnych prezentacjach czy innych wydarzeniach jak tragi, konferencje.

Do pobrania:

  1. Treść zapytania
  2. Załącznik nr 1 – Formularz wyceny
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: