Cykl webinarów „Pomorska podróż kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów”

Po ostatniej wirtualnej podróży do Centrum Oceny Technologii w Warszawie parkujemy ponownie w Trójmieście, ale nie na długo! Tym razem serdecznie zapraszamy na specjalny cykl spotkań tematycznych pod hasłem „Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów”, organizowanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ostatni raport przygotowany przez Fundację Prospekt na temat efektywnych instytucji otoczenia biznesu (IOB) pokazał nieco smutną rzeczywistość – jak wynika z badań aż 40% przedsiębiorstw nie wie czym są i czym zajmują się IOB, połowa ankietowanych nie potrafi też podać nazwy IOB działającej w jego regionie. Czas to zmienić! Dlatego wyruszamy w pomorską podróż w kierunku innowacji, po to aby poznać, jakie instytucje funkcjonują w naszym regionie oraz jaką mają dla nas ofertę. Ten cykl spotkań to okazja do obopólnego zapoznania się – szansa na prezentacje dla IOB oraz szansa dla firm, aby w końcu przekonać się do współpracy z tymi podmiotami.

Nasza podróż ma trzy przystanki. Najpierw parkujemy w Trójmieście i stawiamy przede wszystkim na innowacje, poznając ofertę metropolitalnych IOB – tzw. parków w Gdańsku i Gdyni oraz uczelnianych jednostek związanych z transferem technologii. Nieco tydzień później wyruszamy do Słupska, Kwidzyna i Tczewa, aby sprawdzić jak ten region wspiera swoich przedsiębiorców. W drugiej części tego spotkania szybko przenosimy się w okolice Trójmiasta, aby posłuchać nt. możliwości, jakie oferują wyspecjalizowane podmioty ukierunkowane m.in. na kształcenie czy wspieranie startupów. Nasz trzeci przystanek to kolejna podróż – tym razem w głąb polityki klastrowej, bo ostatnio moc i potęga klastrów znacznie wzrasta. Szansę na prezentację będą miały klastry reprezentujące wszystkie cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza


Przystanek 1: Oferta instytucji otoczenia biznesu – parkujemy w Trójmieście – 16 lutego 2021 r. godz. 12:00 – 13:45

1_Webinar_Agenda_16.02.2021

Przystanek 2: Regionalne instytucje otoczenia biznesu na wyciągnięcie ręki – parkujemy w subregionach i wyspecjalizowanych jednostkach – 24 lutego 2021 r. godz. 10:00 – 12:00

2_Webinar_Agenda_24.02.2021

Przystanek 3: W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie? – 2 marca 2021 r. godz. 12:00 – 14:20

Formuła: Online, platforma ZOOM – obowiązuje wcześniejsza rejestracja

3_Webinar_Agenda_2.03.2021


Obecne warunki epidemiczne pozwalają nam na organizację spotkania tylko w wersji online! Ale przecież to możliwe właśnie dzięki innowacjom!

Cykl spotkań tematycznych jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja miejsc w naszej podróży po regionalnych IOB.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem:

https://forms.gle/RW23NeVGHqP2CGhq8

Uwaga: Tylko zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania online.

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Zobacz też