Kierunek Słupsk: nowy potencjał dla rozwoju biznesu na Pomorzu

Kierunek Słupsk: nowy potencjał dla rozwoju biznesu na Pomorzu

Uczestnicy konferencji „Kierunek Słupsk” podjęli ważny temat możliwości rozwoju kariery w mieście średniej wielkości. Prezentacje, debaty, konferencja prasowa międzynarodowego inwestora z branży finansowej oraz podpisanie umowy łączącej przedstawicieli świata biznesu z instytucją edukacyjną sprawiły, iż całość okazała się obiecującym początkiem roku 2023 dla słupskiej przedsiębiorczości. Konferencja odbyła się 8 lutego br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. 

Wydarzenie rozpoczęła konferencja prasowa dużego przedsiębiorstwa, należącego do grupy bankowej Santander, podczas której Radosław Krasowski – Dyrektor ds. Personalnych oraz Krystian Liberacki – Kierownik Operacyjny z Santander Digital Services przedstawili swoje plany na rozwój biznesu na rynku lokalnym. Pracodawca już dziś zatrudnia w Słupsku pierwszych pracowników i zapowiada dynamiczny wzrost zapotrzebowania na talenty w najbliższym czasie. Obecność tak rozpoznawalnej marki jest niezwykle cenna i może przyczynić się do wzrostu zainteresowania miastem wśród potencjalnych nowych inwestorów. Warto dodać, iż Santander w swojej polityce zatrudnienia nie zapomina o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, dostarczając im wszelkich narzędzi do komfortowej pracy:

– W dobie pracy zdalnej, gdy dostępne są zaawansowane rozwiązania technologiczne, ograniczenia w mobilności nie powinny wpływać na decyzję o zatrudnieniu pracownika. W Santander Digital Services kluczowe są kompetencje zawodowe. Pracownicy z regionu słupskiego będą mieli nie tylko realną możliwość rozwijania kariery zawodowej bez konieczności migracji ze swoich rodzinnych miejscowości, ale również będą mieli szansę na kształtowanie lokalnej społeczności. – zwrócił uwagę Radosław Krasowski.  

received 760230151757749

 

Współpraca świata biznesu i nauki

Podczas konferencji została również podpisana ramowa umowa o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku oraz międzynarodową firmą GlobalLogic. Relacja pomiędzy koszalińską filią  GlobalLogic oraz Instytutem Nauk Ścisłych i Technicznych buduje się już od ponad roku i do tej pory skupiała się na: opiece inwestora nad kierunkiem studiów – Informatyka, ścisłej współpracy przy tworzeniu nowego kierunku studiów – Informatyka przemysłowa oraz pracach przy rozwoju bazy laboratoryjnej w Akademii. GlobalLogic organizował również prezentacje dla studentów oraz przyjmował ich na wizyty studyjne w swojej koszalińskiej siedzibie. Podpisana umowa ma zintensyfikować dotychczasową kooperację, m.in. w zakresie realizacji projektów badawczych, organizacji praktyk studenckich, seminariów, zajęć fakultatywnych czy tworzenia programów kształcenia. Umowę podpisali dr hab. Andrzej Urbanek – Prorektor ds. Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Piotr Bartkiewicz – Dyrektor Oddziału GlobalLogic w Koszalinie.

received 1211066289796068

Potencjał rozwoju biznesu globalnego w mniejszym mieście

W konferencji zorganizowanej przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Invest in  Pomerania – samorządową inicjatywę koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, jednostek edukacyjnych miasta oraz firm międzynarodowych. W ramach spotkania odbyły się trzy panele dyskusyjne – „HR w czasach postpandemicznych”, „Biznes w nowoczesnej tkance miejskiej z perspektywy nieruchomości” oraz „Biznes międzynarodowy w trochę mniejszym mieście”. Na rozpoczęcie przemówił oraz przywitał Gości wicemarszałek województwa pomorskiego – Leszek Bonna, a wśród uczestników dyskusji znaleźli się: Dominika Horbacz z Randstad Polska, Radosław Krasowski i Krystian Liberacki z Santander Digital Services, Ewa Krzaczkowska z Słupskiego Inkubatora Technologicznego, Marcin Faleńczyk z JLL,  Rafał Kierecki z DZP Invest,  Marta Makuch – Wiceprezydent Słupska, Jacek Kuliński z KPMG oraz Marcin Grzegory z Invest in Pomerania. Konferencję poprowadził Wiktor Doktór – CEO Pro Progressio – klubu zrzeszającego organizacje z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Wydarzenie „Kierunek Słupsk” to kolejny krok w budowaniu marki miasta dla szeroko pojętego sektora BSS oraz prezentowaniu tego obszaru biznesu mieszkańcom miasta i okolic jako ciekawej opcji na rozwój własnej kariery zawodowej. Rozmawialiśmy o powodach, dla których oferta miasta Słupsk właśnie teraz jest dla rozwoju tego sektora tak atrakcyjna. Zmiana w modelu pracy oraz konieczność dostosowywania warunków zatrudnienia do zmieniających się oczekiwań pracowników to tylko dwa z wielu aspektów, które sprzyjają firmom o wysokim stopniu dygitalizacji. Konferencja była również doskonałą okazją do omówienia dotychczasowych postępów w działaniach miasta związanych z rozwojem BSS w regionie powiedział Marcin Grzegory, Deputy Director Invest in Pomerania.

  4

  received 494331572898147             

  received 494331572898147  

  IMG 7079 III panel

Sektor BSS w centrum uwagi

Wybór miejsca organizacji konferencji nie był przypadkowy. Słupski Inkubator Przedsiębiorczości to wykończona w nowoczesnym standardzie przestrzeń biurowa, stworzona z myślą o potrzebach wymagających inwestorów, w tym z szeroko pojętego sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Obecność takiej przestrzeni w Słupsku to dowód, iż miasto przygotowane jest na przyjęcie firm szczególnie z sektora Business Services Sector (BSS). Zaliczają się do niego centra usług wspólnych realizujące procesy „in-house” (Shared Services Centers oraz Global Business Centers), centra outsourcingowe (Business Processing Outsourcing) świadczące usługi na rzecz klientów zewnętrznych, centra IT oraz ośrodki zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową (w tym rozwojem oprogramowania). Obecność inwestorów o takim profilu dałaby mieszkańcom większe możliwości zatrudnienia i mogłaby się przyczynić do zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Słupsk już dostępny komunikacyjnie

Do niedawna największą przeszkodą dla funkcjonowania globalnego biznesu w Słupsku były ograniczenia komunikacyjne. Czas dojazdu do lotniska czy portów przeładunkowych zniechęcał inwestorów, poszukujących nowych lokalizacji. Budowa Trasy Kaszubskiej oraz oddanie do użytku odcinka Gdynia-Bożepole, który skrócił czas przejazdu do trójmiejskiej aglomeracji do 1,5 godziny, to istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na decyzję firm o otwarciu swoich oddziałów właśnie tutaj.

Słupsk jest miejscem, którego siłą jest mądrość i determinacja mieszkańców. Pojawienie się w naszym mieście inwestorów z sektora BSS będzie szansą na pełne wykorzystanie ogromnego potencjału. Dzięki nowym możliwościom rozwiniemy się szybciej w obszarach, na których nam szczególnie zależy. Wierzę, że starania słupskiego samorządu, naszych Partnerów z Invest In Pomerania oraz wszystkich ludzi otwartych umysłów przyniosą korzyści, dzięki którym słupskie marzenia, dziś może jeszcze odległe, jutro staną się czymś naturalnym, codziennym, zwykłym. I pewna jestem, że osiągniemy wspólnie taki poziom zaznaczyła Marta Makuch, Zastępca Prezydenta miasta Słupsk.

Szansa dla całego regionu

Kluczową motywacją do promocji gospodarczej Słupska są nowe perspektywy dla mieszkańców. Otwarcie miasta na sektor BSS tworzy szansę na rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku. Region oferuje nowym inwestorom bogate, świetnie wykształcone talenty – między innymi  absolwentów z lokalnych oraz trójmiejskich uczelni. Działania wspierające i promujące biznes mają przede wszystkim na celu podniesienie rangi miasta i uwypuklenie inwestorom jego zalet.

–   Równomierny rozwój całego województwa jest dla nas niezwykle istotny. Dzięki zrealizowanym w ostatnim czasie inwestycjom w infrastrukturę jesteśmy w stanie pokazać przyszłym inwestorom, że Pomorze to nie tylko Gdańsk czy Gdynia, ale również mniejsze ośrodki, które oferują coraz lepsze warunki do rozwoju biznesu. Konferencja w Słupsku potwierdza te możliwościpowiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Zobacz też