Konferencja „Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt.: Inteligentny rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku, ul. Portowa 13B.

Konferencja jest pokłosiem efektywnej współpracy miedzy instytucjami z regionu słupskiego i koszalińskiego

Jego organizatorami są: Politechnika Koszalińska, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Słupskim Inkubatorem Technologicznym, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza i Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina.


Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań rozwoju obszaru słupskiego i koszalińskiego w kontekście pobudzania i wdrażania innowacji. Założeniem organizatorów jest zachęcenie do dyskusji o innowacjach jak najszerszego grona interesariuszy regionalnych. Liczymy też, że dzięki wydarzeniu możliwe będzie wzmocnienie współpracy na Pomorzu między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

10.15 – 11.00 PANEL I Diagnoza potencjałów innowacji regionu Pomorza Środkowego moderator – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju regionalnego systemu innowacji i inteligentnych specjalizacji na Pomorzu Środkowym, dr Patrycjusz Zarębski, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania Pomorza Środkowego w rozwoju regionalnego systemu innowacji, dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Zasoby kapitału ludzkiego i kapitału społecznego Pomorza Środkowego dla rozwoju innowacji społecznych- w koncepcji regionalnego systemu innowacji, dr Małgorzata Czerwińska – Jaśkiewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Znaczenie infrastruktury logistycznej dla rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu rolniczych gospodarstw domowych jako kluczowa przesłanka rozwoju usług finansowych – w ramach regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym, dr Agnieszka Strzelecka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

 

11.00 – 12.00 PANEL II Przedsiębiorczość w inteligentnym rozwoju Pomorza Środkowego moderator – dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK

 • Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Rober Firkowski – Prezes Zarządu Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Krzysztof Krawczyk – Prezes Zarządu Eko Industrie Sp. z o.o. Słupsk
 • Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Andrzej Mielcarek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
 • Grzegorz Sobański – Manager zarządzający SOBANSCY

 

12.00 – 12.15 Przerwa 

12.15 – 13.15 PANEL III Innowacyjne podejście do konkurencyjności Pomorza Środkowego moderator- dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Prezydent Miasta Słupsk 
 • Ryszard Sylka – Burmistrz Miasta Bytów 
 • Jacek Maniszewski, Burmistrz Miasta Ustka 
 • Arkadiusz Borysiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska 
 • Romuald Sobieralski – Przewodniczący Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 • Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz – Politechnika Koszalińska 
 • Patrycjusz Zarębski – Politechnika Koszalińska
13.15 – 13.30 Podsumowanie konferencji – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 
13.30 – 14.00 Lunch

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu „Dialog”.


REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/inteligentyrozwoj/

Zobacz też