Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. partnerem Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. partnerem Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych

Komisja Europejska wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) jako jedno z kilku krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce. Koordynatorem PDIH jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE)/ Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T). PARR S.A. jest jednym z  partnerów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Na obszarze całej Unii Europejskiej wybrano łącznie 136 ośrodków tego typu, którym nadano status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub – EDIH). Będą one pełniły kluczową funkcję regionalnych punktów kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop), w których firmy będą mogły znaleźć kompleksowy zestaw informacji i usług, w tym niezbędną infrastrukturę do prowadzenia pilotaży, umożliwiającą zaspokojenie ich potrzeb w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji. Specjalizacją pomorskiego EDIH będą rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu – od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wykonanie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jeden z partnerów PDIH będzie odpowiedzialna za Usługę demonstracyjną w zakresie wykorzystania technologii Druku 3D/prototypowania.

Przedsiębiorcy korzystający z tej usługi zdobędą większą świadomość możliwości, jakie daje technologia wytwarzania przyrostowego, korzyści jej zastosowania oraz profity w optymalizacji procesów lub wykorzystania bezpośrednio w produkcji.

Konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) obejmuje 32 podmioty z 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich znalazły się instytucje otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, firmy świadczące usługi z zakresu robotyzacji, przemysłu 4.0, digitalizacji, instytucje naukowe i szkoleniowe oraz podmioty zabezpieczające aspekty prawne wdrażanych technologii.

Będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu działań bezpośrednio kierowanych do przedsiębiorców.

 

Zobacz też